Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

THƠ XƯỚNG HỌA CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIÊN TRÍ


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TRÍ
DẠ SĨ THIỆN TRÍ (1907.2000)
HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TRÍ Pháp Danh Thượng Tâm Hạ Thái, pháp hiệu Thiện Trí,tự Hoà Khương, bút hiệu Dạ Sỹ Thiện Trí, thế danh Nguyễn Diệu, sinh năm Đinh Mùi (1907), niên hiệu Thành Thái năm thứ 19. Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Trí, Giáo Phẩm chứng minh Giáo Hội Phật Gíao tỉnh Thừa Thiên Huế, tọa chủ chùa Hiếu Quang. Ngoài kiến thức Phật học,
 Ngài còn tinh tường về các thể thơ, đối, liễn, nghi lễ và là một soạn giả ca Huế.                                                                                  
Năm Khải Định  thứ 4,kỷ mùi (1919) lúc 12 tuổi Ngài xuất gia đầu sư với HT Thích Phước Hậu, trụ trì chùa Linh Quang Huế. Năm 27 tuổi (1932), Bảo Đại năm thứ 7 Ngài Thọ Tỳ Kheo, năm 75 tuổi Ngài được Giáo Hội suy tôn lên ngôi vị Hòa Thượng… Về thân thế của Ngài,Thân phụ là cụ ông Họ Nguyễn,húy Hồng Ân,tự Tế Mỹ,hiệu Huyền Hưng nguyên quán làng Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong,Thân Mẫu là cụ bà Trần Thị Ngạch Pháp Danh Hồng Liên Tự An Thành ở Làng Văn Qũy xã Hải Tân Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị .Cho nên Ngài được sanh ra và lớn lên cho đến ngày xuất gia tại quê ngoại là làng Văn Quỹ…
   Trong cuốn Phật Học Thiển Đàm của Hòa Thượng Thiện Trí được nhà chí sĩ Phan Bội Châu đề thơ kính tặng :
    Ai vào bể khổ vớt quần sinh
Ức vạn Như Lai một quyển kinh
Lời cạn ý sâu là Phật lý
Khơi đèn Bát Nhã diệt vô minh.             
   Xin trích đăng một vài tác phẩm thơ văn xướng họa của HÒA THƯỢNG ...(theo Mai Lâm Giám Lục).
Văn viết về MẸ
NHỚ MẸ !

…Kính lạy hương hồn Mẹ !
Cũng lời thân phụ con nói :Ông ngoại là một nhà nho,người làng Văn Qũy Xã HảiTân,tư cách thuần thành nên được cử làm chủ tự ở Chùa Làng(không có sư).Ngoại thấy Mẹ có khiếu lanh sáng,nên đã dạy cho Mẹ một bài về ý nghĩa niệm Phật
bằng thể thơ lục bát(không hiểu tác giả là ai)
    Những đêm trăng sáng,những lúc vỗ về con,thay vì lời ca
Tiếng hát thường tình,Mẹ ẳm con ngâm nga và hát lên những vần thơ ấy,Mẹ đã truyền cảm, con đã nhập thần và cuộc đời con ngày hôm nay được tiến đạo nghiêm thân là nhờ công ơn của Mẹ.
   Hôm nay con nhớ Mẹ,con xin chép ra đây những âm hưởng còn đọng lại ở cõi lòng con,để vỗ về,để răn nhắc như khi con đang còn trong vòng tay Mẹ.
    Mẹ thường ca :
Niệm Phật có bốn thần linh
Thường thường ủng hộ ẩn hình thấy mô
Niệm Phật tội nghiệp tiêu khô
Như sương tan nắng như hồ nước trong
Niệm Phật để dặn tâm lòng
Đừng còn tráo trở mắc vòng gian nan
Niêm Phật cực lạc thanh hoan
Ta bà khổ não giàu sang mấy hồi
Niệm Phật muôn việc phủi rồi
Chớ nên tham luyến luân hồi khổ thân
Niệm Phật thì phải ân cần
Thức khuya dậy sớm tay lần hạt châu
Niệm Phật ngay thảo làm đầu
Ơn sâu cũng trả nghĩa sâu cũng đền
Niệm Phật thọ mạng tăng diên
Phật VÔ LƯỢNG THỌ Ta liền khác chi
Niệm Phật giữ dạ từ bi
Tham lam nguyện bỏ sân si nguyện chừa
Niệm Phật dầu kẻ không ưa
Ác nhiều thiện ít từ xưa đến chừ
Niêm Phật sen nở đợi chờ
Hoa nào người nấy sờ sờ chẳng sai.
Kính lạy hương hồn MẸ !
       Con thiếu phước nên chỉ được 12 năm sống và ủ ấp trong bóng Mẹ hiền  ,nhưng với thời gian ngắn ngủi nầy con đã làm cho Mẹ đau đớn khổ sở vô vàn vì nghiệp chướng kỳ quái của con.Con ăn năn đau xót khi hồi tưởng lại công ơn  của Mẹ ,con chẳng biết làm gì hơn,chỉ nhất tâm tinh tấn hành đạo, nguyện cầu Cha Mẹ,sanh sanh dữ Phật vi quyến thuộc,thế thế bồ đề kết thiện duyên,thì con sẽ được gặp MẸ trong Thường Tịch Quang Độ,hằng thường bất biến vây.
                                                                   Con của Mẹ
                                                             Tỷ Kheo Thiện Trí

Gởi bánh cúng ôn Đôn Hậu
Bên phải Hòa Thượng ĐÔN HẬU.
Bên trái nguyên Tổng bí thư LÊ DUẨN
Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
(ẢNH NET)
Tỏ lòng luyến mộ kính lời thăm
Chúc nguyện tôn nhan ánh nguyệt rằm
Bánh ngọt,chút tình vui đạo vị
Mong người nạp thọ chứng thành tâm
              
                               Dạ sĩ Thiện Trí

Sư Bà Thể Quán kính họa :
Lâu lâu cũng muốn đến hầu thăm
Nghiệt nổi ba mươi với sáng rằm
Tập chúng hai thời lo thuyết giới
Chỉ mong thông cảm mối chân tâm.

               Bài thơ ca ngợi Hòa thượng Trí Quang .HÒA THƯỢNG TRÍ QUANG 1923
(DIÊM ĐIỀN QUẢNG BÌNH)
Hòa thượng Trí Quang, pháp danh TÂM CAN đã tuyệt thực 100 ngày để phản đối phong trào ly khai Phật giáo vào năm 1966. Hòa thượng Thiện Trí đã có bài thơ ca ngợi Hòa thượng Trí Quang như sau:    
      Tâm Như thiết thạch trí như gương
Can đảm trung kiên thật lạ thường
Tuyệt thực trăm ngày vì Đạo pháp
Hy sinh mấy độ dẹp ma vương
Thế gian tài sánh trang hào kiệt
Tôn giáo đức tày bậc đống lương
Danh lợi uy quyền xem thảo giới
Thanh cao tu sĩ chí hiên ngang.
                       Dạ sĩ Thiện Trí

                   NGHỀ CHƠI CHỮ


Cái nghề chơi chữ cũng hay hay!
Lao động mà thơ lụn tháng ngày
Thảo luận văn từ quên mõi miệng
Điểm tô nghệ thuật chẳng rời tay
Cãi nhau vài nét la khan cổ 
  Thích ý đôi câu sướng chững mày !                        
Thú vị như mình đâu dễ có !
Cứ vui hoài kẻ trả người vay.
                            Dạ Sĩ Thiện Trí


HỌA VẦN NGÀY XUÂN !
                “ Của Lê Chí Cấp “
Thăm chùa lễ Phật buổi đầu xuân
Hiểu đạo tìm vui ,đạo vị cần
Thiện chí đã từng nghe chánh pháp
Thành tâm hẳn đặng gội từ ân
Trau giồi cội phúc sây mầm tốt
Lặng lóng chuông thiền dội tiếng ngân…
Sảng khoái tâm hồn khi hội ngộ
Chung tình đạo sĩ với thời nhân.

                                Dạ Sĩ Thiện Trí
 NGÀY XUÂN !
Con đến thăm Thầy một sớm xuân
Với tâm hoan hỷ niệm ân cần 
Cầu xin Phật Tổ ban hồng phúc
Mừng đặng tôn sư rưới đặc ân
Hoa thắm bừng khai hòa nắng ấm
Lòng thành trổi dậy giọt đàn ngân…
Xuân về dịp tết con mừng thấy
Sắc thái siêu phàm đấng thượng nhân./.
                    Đệ Tử Lê Chí Cấp (làng Câu Nhi,
                     Hải Tân )    Kính dâng Thầy !

BÀI XƯỚNG:

CỦI QUẾ GẠO CHÂU !
Thấy đời thêm chạnh mối từ bi
Củi quế gạo châu quá lạ kỳ !
Nắm bổi so tày cây nguyệt điện
Hạt cơm sánh với ngọc Ma ni
Lạnh lùng thế sự khôn đành vậy
No ấm sanh linh biết lấy gì
Tế độ hằng mong nhờ cửa Phật
Chuyển thay thời vận hết suy vi.

                              Dạ Sĩ Thiện Trí
BÀI HỌA !
NỒI DA XÁO THỊT
Ai gây chinh chiến lắm thương bi
Xáo thịt nồi da nghĩa quá kỳ
Xót cảnh đồng bào ngoài phía nớ
Chạnh tình huynh đệ ở bên ni
Đuổi hùm cửa trước không suy tính
Rước sói đằng sau đã ích gì ?
Bôi mặt gà nhà chi há nỡ
Nhiễu điều phủ giá nhớ hành vi.
                           Nguyễn văn Bình
                       (làng Văn quỹ,Hải Tân )
                                Kính họa vần.
Cả 2 bài đã đăng trên Liên Hoa nguyệt san  
Năm 1966 (bính ngọ )
 
THƠ KHẮC BIA ĐÁ TẠI CẦU NGÓI
             THANH TOÀN HUẾ.

Ngõa kiều thanh thủy lưu kim cổ
Trần Thị* công đức hiển lịch niên
Ân tứ sắc phong tồn sử sách
Thiên thu bất hủ phổ tương truyền

                                       Dạ Sĩ Thiện Trí
Việt dịch:
Nước trong cầu ngói bắc xưa nay
Công đức bà Trần tuôn tháng ngày
Phong sắc vua ban ghi sử sách
Thiên thu bất hủ mãi còn đây.
                              (nguồn Lê Quang Tư)
*Năm 1776 Bà Trần Thị Đạo phát tâm xây  
Dựng cầu.
      Được vua Khải Định phong thần
DỰC BẢO TRUNG HƯNG LINH PHÒ
Và lập bàn thờ BÀ ngay trên cầu.
               BỮA ĂN CHIỀU 
Cháo một bát kèm thêm vài quả chuối
Đỡ dạ dày không nghĩ chuyện ăn ngon
Sống đơn sơ là thấy khỏe tâm hồn
Khỏi nặng bụng bởi mùi đời lộn xộn

Không cao lương chẳng bận phiền cung đốn
Không ngon mồm khỏi vướng nợ sinh linh
Đặng thanh tâm cho tuệ mạng trưởng thành
Dễ tiêu hoá những nỗi niềm tham vọng

Ăn mà sống chuyện ăn nào quan trọng
Sống vị tha đâu phải sống mà ăn
Hoá cho nên khoái khẩu vốn không cần
Không thị dục là thân không hệ luỵ

                             Dạ Sĩ Thiện Trí
NGÀY 13 .02.2000(9.1 NĂM CANH THÌN) HÒA THƯỢNG VIÊN TỊCH TẠI CHÙA HIẾU QUANG HUẾ.(XIN TRÍCH MỘT VÀI BÀI VĂN THƠ TRƯỚNG LIỄN KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG)
(Bài này được sư MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH viết thư 
pháp chữ việt trên bức trướng)

Liễu ngộ muôn xưa sinh tử thường
Người đi chiếc bóng lạnh tà dương
Làng tao cầm khúc lừng bao độ
Cửa Phật thi từ ngát vạn chương
Chẳng những thôi xao lay Giả Đảo
Mà còn xướng họa động Tùng Vương
Đạo phong cốt cách cao sơn tuyết
Thiền khí tinh thần bối diệp hương
Tao đàn nguyên soái*
 anh linh hỡi
Hậu bối chuyết văn phụng cúng dường

XUÂN CANH THÌN ĐẠI DIỆN HUYNH ĐỆ HUYỀN KHÔNG
                                                     MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
*Mai Lâm Thi Đàn Hòa Thượng THIỆN TRÍ là bậc giám đàn .

"TRƯỚNG THƯ PHÁP CỦA NGUYỆT ĐÌNH"
ĐẢNH LỄ GIÁC LINH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HIẾU QUANG
             Bạch ôn!ôn đã bặt lời
             Lên chùa vấn chữ đất trời lặng thinh
             Nam Giao Bến Ngự thâm tình
             ÔN ơi!ngọn nến lung linh vắn dài.

                                                               Phật Tử Nguyệt Đình cẩn bút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét