Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

ĐƯỢM TÌNH XƯỚNG HỌA !


   


lãm nguyệt hiên vào thu


  Lâp thu mà tiết trời vẫn hầm hập bỡi ngọn nam
 Lào thủy chung nán lại nên hoa cỏ miền Ô Lâu xơ xác
 đến tội nghiệp !

…vây mà, khi nhiếp ảnh gia Nguyễn như Khoa chở  nhà thơ ,nhà nghiên  cứu văn hóa dân gian vùng bắc Ô LÂU Nguyễn Thanh Xuân ở Hà Nôi vào ghé thăm thì không gian Lamnguyethien trở nên tươi tắn nõn nà .  

    Và sẽ là cuộc tái ngộ giữa hai Ông Nguyễn Đức Thanh ở Long Thành Đồng Nai và Nguyễn Thanh Xuân ở Hà Nội !Ông Nguyễn thanh Xuân và Ông Nguyễn Đức Thanh
(từ trái sang)


                 Sau tuần trà sáng là tâm sự bút đàm với lê đăng mành và cùng xướng họa ,lẽ ra là “tiên vi khách”nhưng bài xướng đã đi bằng email ra bắc trước khi ông Xuân vào thăm Quê ở Hải Hòa.
   

BÁC THANH XUÂN BÚT ĐÀM CÙNG LĐMghi tăng tâp :NHỚ LÀNG
Tác giả Ng Thanh XUÂN


ảnh NHƯKHOA


BÀI XƯỚNG 

                                    TÌNH QUÊ !

Sẽ ghé thăm người một sớm mai
Nơi Đông An ấp cõi trần ai.
Hưng nhơn xưa ấy cầu nhân sĩ*
Văn quỹ bây chừ bỏ mão đai
Mong mỏi bút đàm nghe chuyện cũ
Ân cần xướng họa để nguôi ngoai
Ly hương đâu dễ gì ly tổ
Cố quận gió trăng thương ngóng hoài !
                                        
                                                Kính tặng 2 ông

                          Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Đức Thanh
                           Khách tha hương thường trú ở Hà Nội
                                                 và  Đồng Nai
                                      Nhân tái ngộ ở quê nhà.

                                         Ledangmanh lamnguyethien


*ngày xưa BÁC THANH XUÂN lên học
Trường tổng ở xóm nước mắm (Đông An)

BÀI HỌA 


Trong cửa sổ mới
Ngẫu hứng ngày vui
  
Ra đi "hứa hẹn" một ngày mai
Vượt sóng căng buồm kẻo thẹn ai
Cặp trẻ trai tham đùa tuế nguyệt
Hai con dì sợ chốn cân đai
Nợ duyên ai khiến xoay đôi ngã
Tình cảm trời cho xoắn mấy ngoai
Nguyệt Lãm Hiên vườn thơ tụ nghĩa
Một màu kỷ niệm nhớ yêu hoài.!

                                       Nguyễn thanh xuân

      Thân tăng Lê Đăng Mành nhân anh em tôi  Hà nội- Đồng Nai gặp nhau tại Lãm Nguyệt Hiên 


                                           

                    NGÕ HẠC SƯƠNG CHAO BỜ  SANH TỬ

                                             THỀM TRĂNG GIÓ ĐẬU BẾN VÔ THƯỜNG !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét