Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

MẸ QUÊ! Diễn Ngâm Kim Phụng, Cám ơn Nhã My và Hải Đăng đã thực hiện vedeo này !DÂNG MÙA BÁO HIẾU!

MẸ QUÊ!

“Con cò mà đi ăn đêm…”


Là bóng tần tảo bên thềm vào ra

Từ đồng cạn đến chợ xa

Neo tình thương giữa phong ba phận người!

Đoạn trường gom cả vào đời

Quắt quay Mẹ nhận nụ cười dành con

Chác chao thân hạc hao mòn

Nước gian truân gội mài cùn tóc mây

Nón tơi sương gió trùng vây

Hai vai gánh cả tháng ngày bão giông

Biết mùa: mưa nắng ruộng đồng*

Chưa hề nhắc gợi thu đông xuân hè!

Gió mưa trầy cánh chở che

Tả tơi rách vẫn giữ lề đục - trong

Trần thân vênh lụy đò giang

Tắt đèn quờ dẫm vịn màn bầu không!

Mẹ là hình của nước non

Cảo thơm cổ tich giang sơn giống nòi

Tang thương khói lửa tơi bời

Tờ xưa hạo khí lưu đời sắt son...

“ ...có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con!”

LĐM

4 nhận xét:

 1. TEM!
  Thơ hay và Kim Phụng diễn ngâm cũng khá tốt.
  Chúc Chủ nhật vui bác Mành nhé!

  http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1438/1daef74bd9fe96b7ff53064b3cfd9953_web_01.gif
  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn Anh Lê Đăng Mành đã cho nghe một bài thơ cảm động về Mẹ.HHT chúc Anh vui trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. HHT

  Trả lờiXóa
 3. LĐM chân thành cám ơn La Thụy Và HHT ghé thăm và ghi cảm nhận!
  Chúc an vuihttp://2.bp.blogspot.com/-IpCQpyaCwG0/U-i815RmWoI/AAAAAAAAJHQ/uR59hD4421I/s1600/0239.gif

  Trả lờiXóa
 4. http://2.bp.blogspot.com/-IpCQpyaCwG0/U-i815RmWoI/AAAAAAAAJHQ/uR59hD4421I/s1600/0239.gif

  Trả lờiXóa