Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

CẢNH THU!


CẢNH THU!
Chiều đi ngày sót chút hanh vàng
Bờ bãi sụt sùi điệu cuốc van
Lạ nước phù sa trườn khắc khoải
Quen hơi sương khói vận mơ màng
Chòm mây rũ rượi buồn li biệt
Con sóng u sầu tủi hợp tan
Màn lũ lăm le treo trước ngõ
Tuồng thu thường diễn cảnh kinh hoàng!

                                          LĐM
BÀI HỌA
THU BUỒN
Nắng mới pha thêm nhạt sợi vàng
Thu buồn hong gió buốt làn van (*)
Tóc thề chưa gỡ chừng thêm rối
Má phấn thôi hây đã muộn màng
Cuối sáng vừa đây còn ủ ấp
Đầu hôm bỗng chốc hoá lìa tan
Người đi khắc bóng vào tâm khảm
Lả tận trời mô cánh điệp hoàng ?

                        Phan Tự Trí

        VƯỜN CÀ
Vườn cà tươi tốt quý hơn vàng
Hệ thống tưới tiêu tự động van
Lượng nước phun mưa đều đặn lắm
Màn sương phủ kín đẹp mơ màng
Hàng cây thẳng lối hoa khoe sắc
Trái đậu tràn trề cánh rụng tan
Vàng đỏ chen nhau cành nặng hạt
Được mùa sản lượng đạt kinh hoàng
                               Hồ Hắc Hải
        CHIỀU THU QUÊ MẸ !
        Trời xanh mây trắng, nắng hôn hoàng
        Bóng tối loang dần, cuốc gọi ran
        Ngõ trước hàng cau vươn cánh mộng
        Đồng xa lúa chín đứng mơ màng
        Hanh hao giọt nắng, chiều ly biệt
        Lấp ló trăng mờ, mây tụ tan
        Tiểu mãn lăm le chờ lũ lụt
        Xóm thôn hoan hỹ đón mùa vàng
                                          18-8-2014  
                                  Lê Văn Thanh Bà Rịa                                   
   MỘT MẢNH THU
Trên trời mây trắng ghẹo mây vàng
Dưới đất tưng bừng điệu múa van.
Một phút thu về vui hết nói
Bao ngày trông ngóng đói không màng.
Nước nhà đổi mới dân nhà vững
Đảo biển anh hùng giặc biển tan
Dìu dịu hương đời rằm tháng tám
Đèn sao phá cỗ thật huy hoàng .
                         Trần Như Tùng Phú Thọ 


                                                   THU QUÊ MÌNH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét