Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

THU CHIỀU-XƯỚNG HỌA !

 
BÀI XƯỚNG
 
THU CHIỀU!
Cuốc khàn ca biệt buốt bờ trăng
Dế lịm cung thương lạc điệu đàn
Bịn rịn ve chìa lời nức nở
Vân vê phượng liệm sắc phai tàn
Tầng mây háo hức mùa tương ngộ
Con nước thẫn thờ buổi cách ngăn
Nuối mộng vô thường soi cảnh vật
Thu đành đoạn bủa khói buồn giăng..?
                           Lê Đăng Mành
BÀI HỌA


THU CHIỀU!
 Bóng chiều ngơ ngẩn cuốn mờ trăng
Cá quẫy ao đâu rải giọng đàn
Sen rạc còn mơ ngày rộ nở 
Cúc phơi cứ tưởng hạn gieo  tàn 
Gió không hình tướng sao tương ngộ 
Mây chẳng tư thường liệu có ngăn?
Thông suốt huyền cơ nào giữ được 
Để người cách biệt mãi sầu giăng.
                     Phan Tự Trí Biên Hòa
ĐÊM THU
Lạnh lẽo đơn côi dưới ánh trăng
Vẳng nghe ai oán một cung đàn
Thương thân xuân sắc mau khô úa
Trách phận tuổi xanh chóng héo tàn
Lỡ dở tình duyên đà cách núi
Thôi rồi hạnh phúc đã sông  ngăn
Nỗi đau hằn vết sâu tâm trí
Man mác chìm trong sương trắng giăng…

             Lê Trường Hưởng Hà Nội


THU BUỒN
Núi sông vắng vẻ tối không trăng!
Trời biển bâng khuâng chim gọi đàn
Vịnh khúc thơ lòng - lòng lại rối
Khơi nguồn bút hứng - hứng lìa tàn
Thương thay một nỗi tình tan vỡ
Khóc thế hai đàng cảnh cắt ngăn
Non nước thờ ơ buồn quạnh quẽ
Tình thu dào dạt - áng mây giăng!
                     Trương Văn Lũy

MỪNG VU QUY
Bên hè lấp lánh một vầng trăng
Rộn rã thâu đêm những tiếng đàn
Nhìn chậu cúc vàng bông vẫn thắm
Trông bình lan đỏ nụ chưa tàn
Tâm đầu nào ngại chi tường cản
Ý hợp lo gì nỗi giậu ngăn
Nhấp chén rượu hồng ngày hội ngộ
Vui mừng pháo nổ kết hoa giăng
                     Trần Ngộ Lâm Đồng


CHIỀU THU
Thu chiều da diết đón chờ trăng
Ngóng dế du dương lựa nốt đàn.
Đưa ánh dương vàng qua gió nhẹ
Soi hồ sen úa dấu hơi tàn.
Hoa vườn sắc thắm trao bao ý
Thiên lý hương thầm vượt mọi ngăn.
Ráng đỏ hoàng hôn dường quyến luyến
Đèn sao đàn trẻ nối hàng giăng .
                                Trần Như Tùng
                              Viet Tri- Phu Tho

                    ĐÊM THU CẢM TÁC
                 Làng mạc đêm thu rạng ánh trăng
                 Thanh âm dìu dặt mấy cung đàn
                 U hoài sáo trúc - ru tình lỡ
                 Vò võ cuốc khuya- réo nguyệt tàn
                 Đâu kẻ tri âm sầu bến đợi
                 Nào nguời tri kỹ hận duyên  ngăn
                 Vấn vương mơ ước đời chưa vẹn
                 Tham đắm thêm dày lưới nghiệp giăng!
                                               Hồ Trọng Trí  Bà Rịa    

NHỆN TƠ GIĂNG
Mưa rừng che lấp cả màn trăng
Sai phách cho nên lỡ nhịp đàn
Hoa phượng  cánh rơi trơ trọi cuống 
Ve sầu kêu mãi  khản hơi tàn
Vàng tươi  Cúc nở  chào thu đến
Tím đỏ  Lan khoe    đón gió ngàn
Mưa lũ  rừng xa  nghề khảo sát
Đu đưa trên võng nhện tơ giăng
                Hồ hắc Hải P4-Q8


ÁNH TRĂNG
Mông lung ánh sáng nữa vầng trăng
Dìu dặt trời cao khúc nhạc đàn.
Cảnh vắng sông dài nghe áo não
Làng xưa xóm hẻo thấy hoang tàn.
Bên tê vẫn đợi lời xuông sẻ
Xứ nớ chờ mong tiếng chẳng ngăn.
Một thuở còn đâu vương vấn mãi
Con đò tách bến kéo mây giăng.
                                  Hải Rừng
                                   3/8/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét