Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

BUÔNG -THƠ XƯỚNG HỌA

 
BUÔNG!

Buông bớt thiệt hơn ngẫm sự đời
Buông điều đố kỵ giảm đầu môi
Buông điêu toa bịt lòng gian dối
Buông đãi bôi nuôi lưỡi kiệm lời
Buông ghét ganh cho gần gũi bạn
Buông cừu hận  để cận thân người
Buông đi để được cầm thanh thản
Buông xả hết rồi thiệt thảnh thơi !
                                       LĐM
BÀI HỌA
HÃY
Hãy giữ lòng tin ở bạn đời
Hãy cho nàng mãi dáng hồng môi.
Hãy cùng làm lụng gây yên dạ
Hãy gắng lo toan nói nhẹ lời.
Hãy tạo niềm tin sâu mắt họ
Hãy ghi nét đẹp đậm tim người.
Hãy làm gương để con yêu kính
Hãy thả tâm hồn mọi lúc . . . thơi.
                        Trần Như Tùng  
BỎ
Nhớ chi quá khứ sống yêu đời
Bỏ lối chua ngoa tại miệng môi
Bỏ hết tham lam mưu kiếm chác
Bỏ đi lợi lộc kế làm lời
Bỏ qua thù hận tăng bè bạn
Bỏ lối giận hờn khỏe khoắn người
Bỏ lại những gì còn vướng bận
Đẩy lùi  buồn chán dạ thanh thơi
                       HỒ HẮC HẢI
XẢ!
Xả bỏ đừng say những thói đời
Xả buồn cho mướt thắm làn môi
Xả bao ức chế cho thơm giọng
Xả mấy cuồng mê giữ ngọt lời
Xả nghiệp trao tình là trọn đạo
Xả thân vì nghĩa bởi thương người
Xả buông một kiếp thuần ô trược
Xả hết lòng trong mát giếng thơi !
                                       Phan Tự Trí
"Giếng thơi" (có nơi gọi là: "Giếng khơi"): Giếng sâu.
"Thanh thơi": trong và sâu
BỎ

Bỏ hết hơn thua chuyện ở đờì
Bỏ bao dè xiểm ở trên môi
                           
                                     
Bỏ lòng đố kỵ câu ganh ghét
Bỏ thói a dua  nói lựa lời
Bỏ chuyện thị phi chào hỏi bạn
Bỏ điều oán hận ủi an người
Bỏ buông sẽ thấy nhiều vui vẻ
Bỏ được ‘’thất tình’’*  lắm thảnh thơi…
                                       NHÃ MY
 Thất tình
Hỷ: Vui mừng hớn hở trước sự việc như ý
Nộ: Quát tháo giận dữ trước việc bất như ý
Ai: Đau đớn khổ sở trước cảnh tang thương
Cụ: Sợ sệt thấy cảnh kinh khủng…sanh run sợ
Ái: Yêu thương ta, thương người, vật…
Ố: Ghét, ghét người, ghét vật vì không làm theo như ý mình, hoăc gây đau thương cho mình
Dục: Tham muốn mọi thứ theo như sở cầu của mình, tham muốn hoài chẳng muốn dừng.

ĐỪNG!
Đừng mất tình yêu với cuộc đời
Đừng lưu chữ “ghét” ở trên môi.
Đừng nên giận dỗi mà to tiếng
Đừng có hờn căm lại nặng lời.
Đừng muốn vượt qua đầu các bạn
Đừng mong đứng trước mặt bao người.
Đừng nêu gương xấu cho con cháu
Đừng để tâm hồn chẳng thảnh thơi…
                           Lê Trường Hưởng

NHẪN
Nhẫn thì qua mọi chuyện trong đời
Nhẫn để nghĩa tình mãi thắm tươi
Nhẫn xoá thị phi còn  khắc cốt
Nhẫn tan phiền muộn đã ghi lời
Nhẫn xây hạnh phúc tôi cùng bạn
Nhẫn tạo thân  yêu sống với người
Nhẫn được một giờ vui vạn kiếp
Nhẫn thêm tuổi thọ trí nhàn thơi
                              Trần Ngộ

TÂM

Tâm luôn trong sáng xử sự đời
Tâm giữ nụ cười ở khóe môi
Tâm ghét sân si thêu dệt chữ
Tâm hờn đố kỵ chấp gieo lời
Tâm lành hướng thiện về bên đạo
Tâm tạo tình thương đến với người
Tâm phúc luyện rèn đâu dễ có
Tâm thành trải rộng khắp trùng khơi.

TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai)

                          x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét