Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

ĐÔI LỜI TRI ÂN !                 
            ĐÔI  LỜI TRI ÂN!
 Tôi sống cùng bệnh tật đầu và cuối năm vẫn vậy cứ lây lất chầm Chậm trôi không hân hoan cũng chẳng buồn đau,bình thản với:                  Chiều đi cò vỗ nắng theo

           Bãi bờ hun hút sương gieo mơ màng

                 Bờ tre rủ bóng đêm loang

           Diều chao buông cánh chiều tan lạnh lùng!


Vậy mà hôm nay nhận được những quà tặng vô giá Tôi xem như những toa thuốc “linh dược nuôi thần”.Đó là đặc san và giai phẩm xuân Qúy Tỵ của Chư Tôn Thiền Đức Trường Phật Học  Đồng Nai ,Báo Phật Học Đời Sống với tác phẩm HƯƠNG TRÀM  “Nhà xuất bản Thời Đại sách dày hơn 600 trang”và cũng trong ngày hôm nay vinh hạnh đón nhận quà biếu của Hội Đồng Hương Quảng Trị tại Đà Nẵng với Tập San TÌNH QUÊ “Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn”,Trời gần chiều lại nhận thêm tập Thơ xướng họa Mừng Tuổi 85 của Thi Huynh Nguyễn Thanh Xuân từ Hà Nội gửi tặng. Vì thế nên Tâm Tôi có chao chọng để đón nhân hạnh phúc trong giây phút này mà kính nói lên lời tri ân …!


            ƠN XUÂN!
Tay nâng niu giai phẩm xuân

Nghe hoa lá thở gọi mầm sinh sôi

Hơi xuân cõng nắng lên rồi

Hương Tràm ,Mừng Thọ sắc ngời Tình Quê !
                                                  
                                                              ledangmanh

            XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIÊU
        NHỮNG GIAI PHẨM MỪNG XUÂN
                            QUÝ T                                                               HƯƠNG TRÀM TRANG 3
     HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HƯƠNG TRÀM
                                  (ảnh trên)       HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TÌNH QUÊ
                                (ảnh trên)
       TẬP THƠ CỦA BÁC NGUYỄN THANH XUÂN
                                    GỬI TẶNG
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét