Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG!

     

Từ ảnh cảm tác thơ của Lê Đăng Mành

01-01-2013
Vừa qua trang nhà đăng tải chùm ảnh đẹp về con người và thiên
 nhiên. Từ tấm lòng cảm động và tình thương diệu kỳ của con 
người với loài thú nên Nhà thơ Lê Đăng Mành đã cảm tác 
những vần thơ đề ảnh tô thêm nét đẹp ý nghĩa.
Trang nhà Phật Học Đời Sống Online xin giới thiệu đến quý bạn đọc cảm nhận.
 Nhất tâm niệm Bụt DI ĐÀ

  Đàm kinh nhập diệu voi già khiêm cung!Khép mi an tịnh cõi lòng

Tâm tâm kết nối chim rừng chở che !

Lòng từ tỏa sóng muôn nơi

Thú hoang thâu nhiếp chao ôi! Thiện hiền.
Dẫu là hoang mạc xa khơi

Tâm vô úy thí muôn loài sẻ chia !


   
Tâm không đối đãi ghét thương

Từ trường rẽ sóng tựa nương họp đàn!
Tâm hiền trôi giữa mênh mông

Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về
Tĩnh lặng giữa cõi nắng mưa

Phong ba bão táp chim đưa nhẹ hều !
Lắng lòng nương tựa bên nhau

cùng nghe tiếng gọi nhiệm mầu từ TÂM.

Giữa trời sa mạc khô khan

Uống ly sữa pháp đạo tràng là đây! Lắng  nghe tiếng ốc thở dài

Hoát nhiên nhẹ gót ra ngoài rong chơi*


*mượn ý câu:
Chống gậy rong chơi chừ Phương
   Ngoại phư
ơng
TUỆ TRUNG THƯỢNG SỸ


  
Vào chợ tay thỏng mặc nhiên

Ta so chân giữa thiên nhiên cùng người .
lòng từ có khác chi đâu

Vượt qua thù hận nhiệm mầu cõi tâm
Gối đất giấc ngủ bình yên

Thú thức ru gió như bên mẹ hiền !


Bước chân tịnh lạc ghé thăm

Như nguồn cam lộ thậm thâm diệu kỳ!
Thơ đề ảnh LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét