Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

HÀN VI NGHÊNH XUÂN PHÚ .


HÀN VI NGHÊNH XUÂN PHÚ

Xuân vẫn tha thiết cửa giàu sang,
Tết luôn hờ hững nơi bần tiện.
Mùa tươi thắm - muôn loài rạo rực cung nghênh
Đông héo hon - vạn vật ngậm ngùi đưa tiễn.

Xuân hàn vi
Tuềnh toàng phên liếp - Giữa hương án nhòe nhoẹt bức trung đường,
Đơn giản chòi tranh - Bên thư phòng nhạt mờ câu đối liễn.
Thấy Nơi nhũng nhiễu - dưỡng khoan dung nuôi nghĩa để thăng hoa,
Nhìn Chỗ quấy rầy - trồng độ lượng giữ tình mà khai triển.

Tết muôn nơi!
Sáng mồng một - Nơi Phạm Vũ mầm an lạc - nhuần nhã đã kết ở bình phong
Chiều ba mươi - Chốn Đình Trung cây bình yên- ngất ngưởng mới trồng bên thủ quyển
Lặng lẽ - Đoàn sinh vân tập khởi niệm tiếng cầu an
Trầm tư - Đạo hữu thiền hành neo tâm lời ước nguyện

Trẩy hội - út ả * xúng xính bẽn lẽn - vân vê tà áo lay bay
Du xuân - eng tam** ngất ngây thòm thèm - mơn man rượu bầu liểng xiểng .
Tài xỉu - Bài chòi thu hút người có của - cầm đùi nện trống đỡ cơn ghiền,
Cờ vây - Xóc đĩa chúc chen kẻ thua tiền - vẫy tay khua môi dằn cử nghiện.

Đâu đó!
Khốn đốn - Luôn đè bẹp - lên số phận những người đang neo thân giữa núi rừng
Cơ     hàn - Mãi ném tung - xuống mảnh đời bao kẻ còn dầm mạng bên sóng biển.
Rìa xó chợ - Tội Kẻ Thèm ăn ngồi cúm rúm - cứ rào kín ngõ hanh thông,
Góc vĩa hè - Thương Người Khát uống đứng co ro - nên bịt che đường vinh hiển.

Cha Đón tết - Nơi Bản Quán hãy chăm nom dưỡng nụ cương thường,
Mẹ Nghênh Xuân - Ở Quê Nhà xin nuôi giữ vun mầm hạnh kiểm.

Chỉ có!
Người ẩn sĩ - Dù hung : Dần, thân ,tỵ, hợi tự tại không màng
Bậc mai danh - Hoặc cát : Càn, khảm, khôn, đoài như nhiên bất nhiểm.
Xuân tất bật - Nơi đây niệm tráo trở đã dừng,
Tết loay hoay - Chốn này lời đổi thay xin miễn.

Mong thay!

Ngoài ngõ-Tùng trúc lay bay nghiêng lá đơm chưng,
Bên thềm- Mai đào lất phất ngửa cành phô diễn
Gió đậu - Mênh mang ngào ngạt rủ ong bướm đung đưa
Hương rơi - Bát ngát thơm tho mời đông phong điều khiển.
Thường tại - Bằng hữu dừng chân đề vịnh trình bày
Lắm khi - Đệ huynh lưu bóng ca ngâm diện kiến .

Hằng ước Qúy tiện - Chờ xuân tới - xin buông bỏ bớt giọng đãi bôi,
Những mongThân sơ - Đợi tết về - hãy ôm vào thêm nguồn thực tiễn.
Nuôi mầm hiện tại - Trồng nhân dưỡng lối đồng hành,
Hái quả tương lai - Cấy đức chăm đường hợp tiến.

Chơi xuân cần kiệm - Bớt học đòi để nhìn thấu cuộc an cư,
Đón tết thanh liêm -Thôi tập ấm mà vọng lui thời chinh chiến.

Cung chúc!
Dù mặt khỉ - Nhưng thân khoác vương hầu chẳng phải lòng lang,
Dẫu râu dê - Mà mùi tỏa  ánh dương không là dạ khuyển.
Xuân hỷ lạc - Lõm bõm vài câu cầu trăm họ vạn hạnh trường lưu,
Mùa hân hoan-Tròm trèm ít đoạn chúc muôn nhà cát tường miên viễn.

Dạ thưa!
Miền lùng lác -Vì ngọng nghịu - cày trang trồng chữ lỗi chính tả quê mùa
Chốn rạ rơm - Bởi đành hanh - cuốc tứ lặt vần sai luật niêm thô thiển.

Có chi hời hợt - Nhờ Hành giả khai ân,
Hay chỉ vô tâm -Xin Ngộ không hô biến
              Mong thức giả chỉ bày
             Cầu hiền nhân sai khiến.

                                             Xuân Bính Thân 2016
                                                   Lê Đăng Mành
Ghi chú
*chị em
**anh em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét