Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

VĂN QUỸ QUÊ TÔI !

                        Kính Tặng blog VănQũyQuêTôi
                                                alt


VĂN QUỸ QUÊ TÔI !

Văn quỹ(1) Quê nhà xứng địa linh

Chan hòa nề nếp đẹp dân tình

Tha hương đau đáu xây quê Mẹ

Cố quận thiết tha dựng đất mình

Khai khẩn an cư nguồn lạc nghiệp

Khai canh bảo dưỡng cội quang minh

Cảo thơm vạn thế lưu kim cổ

Nhân kiệt lộc thơm ngát Cựu Đình*

                             LĐM kính bút

*Tên đất xưa nơi Đình Làng chung Văn Qũy-Văn Trị

ở Đường Phe.(1)Đình làng Văn Quỹ xưa ,có 2 câu đối được đưa vào văn học CỔ HỌC QUẢNG TRỊ :
(chú ý khởi đầu câu có chữ
VĂNchữ QUỸ):

VĂN CHƯƠNG THIÊN CỔ THƯỜNG TỒN, THIÊN NHẬT NGUYỆT ĐỊA SƠN HÀ, Á VŨ ÂU PHONG NAN HỐI TẮC
章千古常存天日月地山河亞雨歐風難匯塞
QUỸ PHẠM BÁCH NIÊN BẤT DỊCH, QUỐC QUÂN THẦN GIA PHỤ TỬ, HÁN HƯNG TẦN DIỆT KHỞI LONG Ô
匱範百年不昜國君臣家父子漢興秦滅豈隆汚

TẠM DỊCH
VĂN CHƯƠNG MUÔN THUỞ HÃY CÒN ĐÂY, ĐẤT SÔNG NÚI, TRỜI NGÀY ĐÊM, GIÓ Á MƯA ÂU... KHÔNG LẤP NỔI
QUỸ PHẠM TRĂM NĂM ĐÂU ĐỔI ĐƯỢC, NƯỚC VUA TÔI, NHÀ ÔNG CHÁU , SUY TẦN THỊNH HÁN... NHỤC ĐÀNH SAO

                                               CỤ LINH ĐÀN “DỊCH”
                  


                                               

7 nhận xét:

  1. Chiều thanh thản mời uống trà bác Mành nhé!

    http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Food-drink/gifa050407_zps3d4adea4.gif

    Trả lờiXóa
  2. Mời nghe ngâm thơ bác Mành hí!

    http://www.youtube.com/watch?v=UbMefmXaTRw

    Trả lờiXóa
  3. LĐM CHÚC LATHUY NHÉ!
    http://3.bp.blogspot.com/-Zcyi-3QX9rE/UpH1kxf1TRI/AAAAAAAAGzo/W2R4ncwKhxw/s1600/10.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời chúc lành của bác Mành. Bác click chuột vào chự TRẢ LỜI. Còm của bác như thế này là cảm nhận mới rồi. Bác làm thanh trượt HỘP THƯ CẢM NHẬN ĐI, nhớ thay đường link blog của bác nhé!

      http://images.yume.vn/wall/20130519/diepuy610/source/1368941051_thaydo1.gif

      Xóa
  4. HIIIII CHUC MUNG HUYNH VA CAM ON LA THUY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NHAMY NHÉ !
      MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
      http://2.bp.blogspot.com/-V53jHkWKJ0o/Uq2zadR-qfI/AAAAAAAAAOw/iZfxwprZQYI/s1600/1471897_461967703915666_1005204373_n.jpg

      Xóa