Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

NHÌN LẠI MÌNH!

NHÌN LẠI MÌNH!
THƠ MỜI HỌA
Cuối năm nhìn lại cái ao đời
Trong đục lềnh bềnh đã mấy mươi
Hiện tại còn đang trườn lững thững
Tương lai chắc sẽ trượt tơi bời
Đêm đan trăng tẩm màu thanh nhã
Sáng bện sương dầm sắc nhuận tươi
Đã kết bọt bèo làm bạn hữu
Nên rều rác cũng bớt chơi vơi
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
GẪM LẠI ĐỜI
Thế sự miên man, gẫm lại đời
Tự mình, mình đã biết bao mươi…!
Nghe cơn gió loạn bên thềm quạnh
Chừng nỗi tiêu hoang giấc mộng bời.
Vầy cuộc tang thương, xuân vẫn thắm
Trải mùa dâu bể, sắc còn tươi.
Mới hay biển rộng, trời cao ấy,
Lấp chẳng đầy, song tát chẳng vơi.!
Atlanta, cuối đông 2015.
MẶC PHƯƠNG TỬ
ÁNH DƯƠNG TÀ
Dẫu rách lành chi cũng một đời
Trầm luân cho đủ cuộc mười mươi
Đà toan bỏ lại con thuyền nát
Vẫn gượng chèo theo ngọn sóng bời
Dặm thế dù đầy cơn huyễn ảo
Hồn ta đã hết mộng xinh tươi
Bâng khuâng đứng ngoái miền cô tịch
Ngóng ánh dương tà sắp cạn vơi.
Nguyễn Gia Khanh
TUỔI SÁU MƯƠI
Bao năm lăn lộn giữa đường đời
Ngót nghét nay tròn tuổi sáu mươi
Sự nghiệp đang còn bao lận đận
Công danh cứ mãi chuyện bời bời
Vần thơ tết đến nghe tao nhã
Nốt nhạc xuân về thấy sáng tươi
Bè bạn gần xa thường đoái tưởng
Tình huynh nghĩa đệ cũng chưa vơi
Trần Ngộ kính hoạ
TRÊN QUÃNG ĐƯỜNG ĐỜI
Ung dung đi nốt quãng đường đời
Trăm chặng, ta qua đã bảy mươi
Nhiều lúc chông gai đâm tủa tủa
Lắm khi giông gió cuốn bời bời
Tin yêu khiến bước chân hăm hở
Hy vọng cho lòng dạ thắm tươi
Có bạn tri âm cùng nhịp gót
Niềm vui cuộc sống chẳng hề vơi.
Phương Hà
GIÓ BỤI…
Ngẫm lại nay ta quá nửa đời!
Chẳng hoài nuối tiếc thưở đôi mươi
Thân tâm giữ vững niềm an lạc
Trí não xua tan mộng rối bời
Vọng tưởng xa vời nào vướng bận
Hồng trần ngắn ngủi vẫn cười tươi
Thiền hành vui bước hồn thanh thản
Gió bụi trong lòng đã nhẹ vơi…
Như Thu 
CÁM ƠN ĐỜI!
Lại thêm năm nữa tạ ơn đời
Vấn lại thời gian quá bảy mươi
Cuộc sống vuông tròn luôn ước ước
Công danh thành bại cũng bời bời
Trời cho trí óc còn minh mẫn
Bạn tặng vần thơ vẫn thắm tươi
Mặc kệ thế gian nhiều hệ lụy
Tâm an bất chấp chuyện đầy vơi !
NS CANADA
ĐỜI LÀ THẾ
Thế đó! thời gian của một đời
Còn đâu tìm lại tuổi đôi mươi
Mái đầu tóc trở màu buồn thảm
Thân hạc tâm trơ trí rối bời
Nhớ thuở học trò vươn cánh thắm
Tiếc thời trẻ dại trĩu xuân tươi
Bao năm ngẫm nghĩ lòng điềm tỉnh
Bởi lẽ hữu thường đầy lại vơi
Hải Rừng
30/12/2015
ĐÓNG MỞ
Khép lại dần thôi cánh cửa đời
Thanh hiên bạch nhật rõ mười mươi
Mặc bao đất mối còn dang dở
Thây kệ trời tơ vẫn rối bời
Thấm lạnh trăng vàng loang ánh cợt
Khơi nồng nắng đỏ rắc mầm tươi ?
Thầm mong vũ trụ tràn sinh khí
Mở vớt cho hồn khỏi chới vơi .
Phan Tự Trí 30/12/2015
DAY DỨT KHÔN NGUÔI
Cuối năm còn được ngắm cây đời
Nặng trĩu đôi vai gánh những mươi.
Bên nớ dăm đon vào độ chắc
Bên ni mấy bó hết thời tươi.
Bay lên thuở ấy đầy sung mãn
Bệt xuống giờ đây thật rối bời.
Đôi mắt chưa mờ nên vẫn thấy
Khiến lòng day dứt mãi khôn vơi.
Trần Như Tùng
NGẪM NỖI ĐỜI
Núp dưới lùm tre luẩn quẩn đời
Tập tàng góp lại khổ vài mươi
Chân non lẫm đẫm nào thơ thới
Mắt trẻ loay hoay đã bợt bời
Lớ ngớ ao nhà soi bóng cỗi
Lò thò đất khách dõi hình tươi
Cằn khô sỏi đá quê nghèo buộc
Kiếp phận bao niềm thật khó vơi !
Lý Đức Quỳnh 31.12.2015
NHÌN LẠI MÌNH
Chìm nỗi lao đao giữa cuộc đời
Chiến chinh thiêu rụi mộng đôi mươi
Khốn cùng tôi luyên thêm điềm đạm
Sự thế đa đoan bớt rối bời
Hạnh phúc nào hơn, buồn khổ tận
Ấm nồng biết mấy, nỗi sầu vơi
Cuối chiều ngoảnh lại, qua tăm tối
Sóng gió yên bình,  ôi...đẹp tươi !
Lê Văn Thanh
ĐỜI MÌNH
Thọ yểu rồi ra cũng một đời
Chữa hề ao ước sống mười mươi
Đã từng lăn lộn - Thời ly loạn
Nên chẳng âu lo - Buổi rối bời.
Lặng ngắm trăng khuya - Loang ánh bạc
Liếc nhìn nắng sớm - Toả vàng tươi
Tuổi già thanh thản - Vui thơ phú
Quán sát nhân tâm - Ngẫm thế vơi!
                31.12.2015
                Hồ Trọng Trí
NỢ ĐỜI
Đã trót vương mang cái nợ đời
Mấy ai toan tính đủ mười mươi
Tương lai rồi đến hồi an lạc
Hiện tại chưa yên cuộc rối bời
Vẫy bút cho hồn lên nét thắm
Phun châu để ngọc nhả vần tươi
Tị hiềm buông bỏ hầu thanh thản
Nghĩa bạn tình nhà chẳng cạn vơi
Lão Trương Phương Ngữ
NGẪM LẠI ĐỜI MÌNH
Nắng đã phai phôi ngẫm lại đời
Trăm năm từng trãi mấy mười mươi
Dâu kia dầu dãi lòng hì hục
Bể nọ lăng xăng dạ rối bời
Nhật nguyệt bao mùa hồn vẫn thắm
Thu đông mấy bận tánh luôn tươi
Thong dong cánh hạc cùng trời đất
Thoải mái hiên chiều chã cạn vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
NGẪM LẠI MÌNH
Cuối năm suy ngẫm quảng đường đời
Ba mốt năm sau tới thập mươi
Cố gắng luyện rèn tăng sức lực
Chăm lo chữa trị giảm bệnh bời
Quên đi phiền muộn tâm thanh thản
Khơi dậy nguồn vui dạ sáng tươi
Xướng họa đường thi vui bạn hữu
Thắm tình đồng đội mãi không vơi
Hồ Hắc Hải


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét