Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

DU XUÂN!

THƠ MỜI HỌA
DU XUÂN!
Hãy về quê cũ lãng du xuân
Nhớ quá ai ơi chớ ngại ngần
Đợi bạn tương phùng giờ tống cựu
Trông người tri ngộ khắc nghênh tân
Về làng hái lộc cầu gia ổn
Lên phố gieo tình nguyện quốc an
Mong  KHỈ HẦU THÂN chăm bản quán
Xa MÙI DÊ tỏa ánh DƯƠNG quang
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
MONG ƯỚC 

Lòng muốn về quê cùng với xuân,

Uống nguồn sửa mẹ chảy trong ngần!
Những mong cuộc sống niên niên tấn,
Lại ước tâm hồn nhật nhật tân.
Ao cá ruộng vườn đời thật tịnh,
Hồi chuông tiếng mỏ mộng luôn an
Đem Thân đón khỉ vui xa xứ,
Tống tiễn mùi dê mong phát quang.
Hoành Trần
THEO BẠN DU XUÂN
Xin theo cùng bạn thú chơi xuân

Bớt ngại còn mang một chút ngần
Lững thững vui nhìn nhiều xóm cựu
Trầm trò khoái ngắm những khu tân.
Nơi nơi lễ hội niềm hưng phấn
Chốn chốn áo xiêm cảnh thịnh an
Khỉ đã bừng lên đà khởi sắc
Mà dê dệt vững khiến trời quang.
Trần Như Tùng
XUÂN GIAO BAN! 
Giã bạn THÂN, MÙI giữa bến xuân :
Tiếng thơ qua thác vẫn trong ngần
Đường thi VƯỢN “hú” duyên hoài cổ
Hiện đại DÊ “bè” dáng ái tân.
Xin chúc nghiệp nhà luôn thịnh đạt
Lại mừng vận nước mãi bình an
Thị thành cho tới nơi thôn dã:
Đến hẹn DƯƠNG - HẦU nối ánh quang.

Phan Tự Trí – 02/02/2016 

2 nhận xét:

 1. Xin có bài họa muộn:

  XUÂN GIÃ BẠN!
  (Giao ban Thân - Mùi)

  Giã bạn THÂN, MÙI giữa bến xuân :
  Tiếng thơ qua thác vẫn trong ngần
  Đường thi VƯỢN “hú” duyên hoài cổ
  Hiện đại DÊ “bè” dáng ái tân.
  Xin chúc nghiệp nhà luôn thịnh đạt
  Lại mừng vận nước mãi bình an
  Thị thành cho tới nơi thôn dã:
  Tạm biệt DƯƠNG - HẦU nối ánh quang.

  Phan Tự Trí – 02/02/2016

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn Anh nhiều ,Tôi đã entry
  Kính chúc Qúy Thi Huynh tỷ-năm mới tròn đầy phước lạc
  Trân kính LĐM

  Trả lờiXóa