Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

NGẪM!

THƠ MỜI HỌA
NGẪM!
Đợi chờ thắc thỏm mãi phân vân
Thời tiết đến đi biết mấy lần?
Giã biệt Dê về la tống cựu
Tương phùng Khỉ tới bảo nghênh tân
Ôông tra * hờ hững chơi cùng tết
Con nít bồi hồi giỡn với xuân
Mới cũ đều do lòng biến động
Đón chào - ruồng rẫy, tại trần gian
Lê Đăng Mành
*Ông Gìa
BÀI HỌA
VÔ THƯỜNG
Cuộc đời như một đóa phù vân
Có đó rồi không mấy lượt lần
Chớ ngại thu buồn xong sẽ cựu
Đừng sầu đông lạnh đã thôi tân
Người mê cúc nở kêu mùa hạ
Kẻ ngộ sen tàn gọi tiết xuân
Vạn pháp giai do lòng phát khởi
Vô thường biến chuyển giữa nhân gian
Trần Ngộ
NGẪM…
Bao phủ bồng bềnh đám bạch vân
Cao xanh biến ảo đã bao lần
Dê đi lặng lẽ phai màu cựu
Khỉ đến tưng bừng đậm sắc tân
Lớp trẻ rộn ràng chào đón Tết
Người già xao xuyến đợi chờ Xuân
Tương lai quá khứ song hành lướt
Trên bánh Luân hồi chốn thế gian
 Trường Hưởng
ẢO THỰC!
Nấn ná xuân còn tuyệt dáng vân
Tiễn đưa lưu luyến đã bao lần
Dê vàng* cho thấy nào sơ đẳng
Khỉ đỏ* tin rằng sẽ tối tân
Hết tỉnh kẻ già chơi rớt mạng
Càng say trẻ nhỏ lướt mòn xuân
Khó thay phân biệt đâu quang rậm
Để giận hay mừng giữa thế gian.
PHAN TỰ TRÍ – mồng 4 tết Bính Thân
* các gem trên mạng ảo
NGẪM
Chuyện thế tụ tan tựa áng vân
Luân hồi xoay chuyển chuyển bao lần ?
Thường dùng qua đó--nên kêu cũ
Mới đón vào đây--ắt gọi tân
Tết đến tết đi âu cũng tết
Xuân sang xuân tận vẫn thì xuân
Biến động là do TÂM ý định.
Khiến thành tốt - xấu chốn dương gian.
TrầnLệKhánh   11-2-2016.
NGHĨA TÌNH
Dưới núi sương mù thượng đỉnh vân
Đông qua tết đến đã bao lần ?
Xoay vần vũ trụ người kêu cũ
Luân chuyển càn khôn kẻ gọi tân
Năm mới an khang tôi kính chúc
Đầu niên thịnh vượng bạn mừng xuân
Giòng đời vạn biến tâm không biến
Gửi trọn chung tình với thế gian
Thảo Phước
SẮC MÀU RẠNG RỠ
Đêm qua minh nguyệt ngự thanh vân
Chiếu rọi quê ta gấp rưỡi lần
Cho bác Mùi quen li sở cố
Đưa nàng Thân trẻ đáo cung tân
Đất trời man mác ngời hương Tết
Già trẻ xum vầy thắm ánh xuân
Con cháu vua Hùng nương ý Tổ
Sắc màu rạng rỡ sang nhân gian.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét