Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

THƠ BÌNH THANH!
TÌNH SẦU !
              “Bình thanh”
 Bao mùa qua đi ngồi cầm tình sầu
Chiều buông đìu hiu chìm sâu dòng sông
Khơi xa mong tìm về nơi nguồn xưa
Người sao đong đưa quăng rơi hương nồng

Cò chao chơi vơi ru đời long đong
Từ thời sơ nguyên hồn lay trời đông
Loài quyên vô tư thương người canh thâu
Như ta vô tình rơi vòng tình đầu

Nơi đây còn đài mây phiêu bồng qua
Thinh không dư âm cung trầm gà trưa
Miền quê sương giăng gầy thêm chiều tà
Mùa qua cho ta cầm riêng tình sầu

Đâu rồi xuân về nồng nàn trầu cau
Hè qua ve đưa sen tàn từ lâu
Thu phơi yên hà mênh mang lòng đau
Cho đông buồn thiu tình trôi về đâu .!..?

                                LĐM
                 lãmnguyệthiên hạ buồn

     Ảnh LĐM
                                     
                                           x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

5 nhận xét:

 1. trầu xanh ở cạnh cau vàng
  xui chi duyên phận để nàng xa anh....

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn Nữ sĩ đã ghé thăm,an lành về với Nhã My!tình thân

  Trả lờiXóa
 3. http://4.bp.blogspot.com/-Bd8ZGYEIfLE/U5Jyuw9LfNI/AAAAAAAAH7s/DMv3S7eu6L8/s1600/DSC00405.JPG

  Trả lờiXóa
 4. Bài thơ hay lắm! Chúc vui!

  Trả lờiXóa