Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Ô LÂU... Thơ Bình Thanh !

Ô LÂU!
                     Thơ bình thanh


Sông đây ô lâu sương giăng mơ màng
Đò neo chơi vơi đan dòng trăng vàng
Lời ru bồi hồi nao lòng ly hương
Diều bay mồ côi đeo dây vô thường !

Từ dòng sông xưa xa em lên đường
Bâng khuâng tình quê đìu hiu bờ chiều !
Tang thương khôn lường đầy toa phiêu bồng
Bu triền phù hư cầm ga tiêu điều

Yên bình tre pheo trong veo tình em
Giang hồ ê chề tình thơ lên men
Vui buồn - hơn thua sông chao chìm trôi
Nhiêu khê buông xuôi hờn ghen xa vời…

Ô Lâu thâm u thơm lây hương đời
Dù cho rong rêu lều bều tơi bời.
Mơ thu lay bay mưa chan ngoài song
Thèm sầu dâng lên nhen đau tê lòng..!
                                           LĐM 
                                                                                                            

                            x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

2 nhận xét:

 1. Thơ bình thanh nhè nhẹ , dìu dịu, an bình!

  http://img2.blog.zdn.vn/40231472.jpg

  Trả lờiXóa
 2. LĐM Cám ơn Thầy Đồ đã ghé thăm
  chúc mọi ngày đều an lành !
  http://1.bp.blogspot.com/-Q--e8oOLsAE/U5JzXv-cPpI/AAAAAAAAH78/uiXpBUpdW1o/s1600/DSC00223.JPG

  Trả lờiXóa