Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

THƠ MỜI HỌA!

                                                 alt
CHẠM  XUÂN
                     (Thỉnh họa)

Không đợi mà xuân cũng tới gần
Đông gầy chạnh tủi giọt khuya ngân
Thét đòi chủ nợ vây đay nghiến
Xin khất kẻ vay cúi khóc van
Thưởng cảnh lòng yên- vơi khổ não
Ngoạn tình tâm tĩnh- bớt lầm than 
Khó nghèo hờ hững nhìn năm mới
Những muốn xênh xang chạm một lần.. !
      LĐM
                                       Đông Qúy Tỵ

BÀI HỌA                          

THẦM ƯỚC NGÀY XUÂN

Thật nhanh thấp thoáng Tết đang gần
Lo lắng trong lòng vẫn vọng ngân
Chủ nợ sục sôi lời phán bảo
Kẻ vay năn nỉ tiếng kêu van
Cơ hàn năm mới buồn trách cứ
Nghèo đói xuân về tủi oán than
Thầm ước qua mau ngày khốn khó
Ấm no hạnh phúc hưởng đôi lần.. !


                                          Lê Trường Hưởng Hà Nội

3 nhận xét:

 1. nụ sương
  http://www.daophatngaynay.com/vn/files/images/2012/quy4/DSC00307_110802621.jpg

  Trả lờiXóa
 2. Chạm vào Thơ đường ! Con chào Bác Mành
  Nhà con cũng xuất xứ từ người Phúc kiến nhưng cháu chưa rành về Thơ đường luật ! Nhà Bác đẹp quá

  Trả lờiXóa
 3. Cám ơn Minh Tâm đã ghé thăm,
  Bình yên luôn về bên bạn nhé,thân LĐM

  Trả lờiXóa