Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

THƠ HOÀI HUYỀN THANH !
EM GỞI ANH…
Em gởi Anh

Phương trời xa cách trở

Là nỗi nhớ

Miên man

Cành mai vàng

Trước ngõ                                                Em gởi Anh

                                     Nắng hanh vàng cánh gió

                                                Là nỗi niềm

                                                Khắc khoải

                                               Đào chớm nụ

                                                 Chào Xuân.                                                                Em gởi Anh

                                                        Ánh trăng non ngày đó

                                                               Chở nỗi buồn

                                                                Không tuổi

                                                              Níu hoàng hôn.                                                                                          Em gởi Anh

                                                                                    Gió mùa xưa lay lắt

                                                                                         Có lẽ nào

                                                                                           Lịm tắt

                                                                                     Giữa đời nhau.

                                                                                          Em gởi Anh…

                                                                                       Chiếc Lá Thu Phai

                                                                                            HOÀIHUYỀNTHANH


Ảnh LĐM                         alt


4 nhận xét:

  1. cám ơn .chúc vui và bình yên như chim trời vậy NM nhé!
    http://2.bp.blogspot.com/-Cxvtp0zGFro/UkRKXEaJIAI/AAAAAAAAGG4/yv0KJHhRxio/s1600/1373632015_chim9.gif

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn nhé Duong Minh !
    http://kevanthuphap.vnweblogs.com/gallery/33682/chimdep01.gif

    Trả lờiXóa