Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG ĐỢI LŨ !

                                                          so với cái mênh mông của vũ trụ

                                                          thì nỗi buồn của hạt bui có ra chi!

                                                                   Thư pháp LĐM  


                                                   LŨ VỀ !
                                                  Mời họa
                  
                                                 Không hẹn mà bươn cũng tới rồi
                                                    Sông thì đon đả kéo về chơi
                                                    Bãi bờ nham nhở trôi xa xót
                                                    Bèo bọt dở dang toạc rã rời
                                           Tre hóp trương thân nghênh đón sóng
                                                 Lợn trâu ưỡn mạng cậy nhờ trời
                                                 Tiếng van chới với toe thềm nước
                                                  Lũ quét rách thêm mấy phận đời


                                                                                                  LĐM
 
                                                                                              Mùa lũ 2013

BÀI HOA 1:
              
LỤT SỚM


Mới nửa thu thôi lụt viếng rồi

Nông dân làm thiệt lại ăn chơi

Ngô khoai mất trắng lòng chua xót

Lúa đậu thất thu dạ rạc rời

Đứng bóng cha cày nghiêng mặt đất

Trưa hè mẹ đội lệch gầm trời

Thiên tai tàn phá bao công của

Thương lắm quê ơi!khổ bám đời

                            Trần Ngộ Lâm Đồng 

 HỌA 2:                           

Y ĐỀ

Vừa mới bão qua, lại lũ rồi
Ông xanh sao mãi cứ đùa chơi ?
Trắng đồng nước đục tung ào ạt
Bạc mắt người lo bước rũ rời
Một nắng hai sương đều cậy đất
Ba chìm bảy nổi thảy mong trời
Ước cho hòa thuận cơn mưa gió
Để ấm lành thêm những mảnh đời.

  Nguyễn Gia Khanh Nghệ An 

HỌA 3:                                


         Lũ xưa, Lũ nay

Ngày xưa kinh hãi quá đi rồi

Nay lũ về cùng ta dạo chơi

Giống ngắn ngày, ba trăng chẳng đến

Máy liên hiệp một hạt không rời

Lúa treo lên gác êm trong bụng

Cá xuống đồng bơi đã quá trời

Hạt nặng phù sa, màu dự trữ

Dân nghèo thoải mái, cám ơn đời./. 


                                                              Nguyễn Thanh Xuân                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

VÔ THƯỜNG !

Ngày đi chiều cõng nắng về tây 
Vũ trụ vô thường cũng đổi thay 
Xuân hạ nõn nà tươi tốt đẹp 
Thu đông vàng võ úa hao gầy 
Bến xưa bàng bạc làn sương bủa
Mái cũ mơ màng dải khói vây
Ngoảnh lại ta người cầm ảo mộng
Chông chênh cùng giỡn giữa tàn phai

                                      LĐM


CHÒNG CHÀNH !

Tre buông tóc tựa dáng bên sông
Thẳm thẳm bóng trôi thăm thẳm lòng
Tán tụ mây giăng-giăng với khói
Hợp tan nước bủa-bủa cùng đông
Trầm luân muôn kiếp do tham đắm
Trôi nổi bao đời bởi vọng trông
Sân hận khuất che bờ bỉ ngạn
Chòng chành lớ quớ mãi chờ mong...!

                                 LĐM

                                                           
                                                             GỌI NGƯỜI!             

                                                              Quê nhà lũ lụt hoài
                                                            Chát đắng với thiên tai
                                                            Thảng thốt lời ta thán
                                                             Chơi vơi tiếng thở dài
                                                           Trâu bò nhìn hoảng hốt
                                                               Ngõ xóm dậy bi ai
                                                             Khát sửa em thơ réo
                                                          Thường quân hỡi có hay!


                                                                                             LĐM
                                                                                                                                                      
  
NGUYỆN !

                                                          Lòng thu lay rụng úa phai hồng
                                                          Hồng phớt tà huy tím biếc sông
                                                         Sông gối chờ mưa chan tủi nước
                                                             Nước neo đợi lũ rót đau đồng
                                                         Đồng cần dân thảo chăm tăng quả
                                                          Quả thiết đất lành bón bội bông
                                                              Bông mẩy hạt sây tri túc đó
                                                          Đó đây hằng nguyện ở trong lòng..!


                                                                                                           LĐM 


                                                   Thánh Địa Xóm Hội


                                                                 Lũ xóm Đùng


                                                                     Nương tựa

                                                                        Lũ chiều

Ảnh LĐM

                                                                                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét