Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

THƠ 3 CÂU !

                                                                        Giữa đảo điên
                                                                          Alahán đến
                                                                          Tâm yên 


                                                          Nâng tách trà
                                                               Thơm khói tỏa
                                                                  Nhập cuộc hóa thân


                                                                      

                                                                       Cuộc dâu bể
                                                                                     Mất
                                                                          Còn giọt lệ


                                                                   Mây lóng nghe
                                                                  Miền cố hương
                                                                Dế rức rưng buồn 


                                                              Thân mềm đom đóm
                                                              Hào quang vô hạn
                                                              Trôi giưã vô thường


                                                                          
                                                                        Đất bất an
                                                                        Sóng quẩy
                                                                 Giọt tang thương


                                      LỤC BÁT 3 CÂU

 

                                                           Sông không gọi lũ vẫn về
                                                           Phù sa đon đả tung hê bãi bờ
                                                           Phân vân mây cúi ngẩn ngơ...

                                                              Chưng nụ hoa cũng không lời
                                                      Vô tư hương tỏa chẳng mời bướm ong
                                                               Diệu kỳ thay cõi tâm không...

4 nhận xét:

 1. Nhật Bản thơ haiku
  Thơ bác Mành ba câu
  Làm dài chắc sợ ... lâu

  Đùa bác Mành một tí nhé! Chúc vui!

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn Lathuy ghé thăm nhé! chúc an lạc!

  Trả lờiXóa