Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

THƠ XƯỚNG HỌA... xin thơ !

         
                                                     NGÀY ẤY  QUA RỒI TÔI ƠI!

             
          THƠ MỜI HỌA !

                XIN THƠ        
      Quý Tỵ chắc đây cạn số rồi
Bên bờ ngắc ngoải kiếm bè bơi
Tập mài thư pháp dâng trao bạn
Học chuốt chữ câu kính hỏi người
Còn thở : ngửa vay sương  mặt đất
Tắt hơi :cúi trả gió gầm trời
Có ai thương cảm xin mời họa
Chín suối quảy về ngồi đọc chơi
                                Lê Đăng Mành

                               
BÀI HỌA 1
THỎA SỨC BƠI
Tử vi số ấy tớ xem rồi
Biền rộng sông dài thỏa sức bơi
Thư pháp hiện hồn lưu nét chữ
Tay tiên phóng bút để danh người
Ung dung thả mộng khoan nắm đất
Thong thả ngâm thơ hãy viếng trời
Mai mốt gói khăn thăm Nguyễn Khuyến
Nhớ mời thi thánh ghé nhà chơi
                                         TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                                                 TP ĐÀ NẴNG 
HỌA 2:
DU HỒN
Bến giác thuyền ta sắp đến rồi
Chỉ còn cách dặm nửa giờ bơi
Ung dung dệt vận thơ mừng bạn
Dật lạc đan cung nguyệt tặng người
Linh thứu tâm cầu nương đất Phật
Doanh Châu* ý niệm gá phương trời
Ráng chiều say ngủ bên sườn núi
Tay dắt hồn rong dạo cảnh chơi
                                    Trần Ngộ
                                     lâm đồng                                     
*Doanh Châu là chỗ tiên Ở
BÀI HỌA 3

GỬI BẠN
Giáp Ngọ sang năm sắp đến rồi
Thuyền ra biển lớn vẫy vùng bơi
Túi thơ dong ruổi đi tìm bạn
Bầu rượu thung dung đón đợi người
Tử Kỳ nhân gian dò sát đất
Bá Nha thế sự kiếm cùng trời
Bạn ơi! xin hãy bền lòng nhé
Tháng rộng xin đừng bỏ cuộc chơi.
                                         NGUYỄN AN BÌNH
                                                   Cần Thơ
Bài Họa 4
    CÙNG CHƠI !
    Tân Xuân Quý Tỵ tuổi thêm rồi
Cuộc sống nổi chìm một bể bơi
Thư pháp viết đều thân tặng bạn
Đường thi họa tiếp quí trao người
Còn hơi múa bút cùng trăng gió
Dư sức dệt thơ với đất trời
Tâm sự trải ra trên giấy trắng
Tri âm tri kỷ đến cùng chơi!
                             Lê Trường Hưởng-Hà Nội
Bài Họa  5
           XIN CAN
Ôi ông thư pháp chết trôi rồi

Tội nghiệp tuổi già cố tập bơi

Thư pháp ngoằn ngoèo rồng cuốn rắn

Văn chương trau chuốt ngợm thành người

Mới hay quỵt nợ, không hoàn đất

Nên phải xui cơ, chẳng trách trời

Có chết xin ông đừng chết vội

Quê hương tạp chí mất người chơi

                                                       Vĩnh Xuân HỌA 6

CỨ VUI !
Chửa gặp đã toan nói biệt rồi

Thuyền dong bể rộng cứ vui bơi.

Tiên sinh dù muốn thôi cầm bút,

Hậu bối vẫn mong được gặp người.

Sinh tử đều là do phận số,

Được thua âu cũng bởi duyên trời.

Tim còn ấm ngực ta còn mộng,

Đâu dễ già này bỏ cuộc chơi.

                     Nguyễn Gia Khanh  
BÀI HỌA 7
THANH THẢN Nợ kia ai biết lúc nao rồi?
Còn sức, biển trần ta cứ bơi...
Non thẳm, tri âm tìm mấy kẻ?
Sông sâu, đồng khí hỏi bao người?
Nồng nàn thi tửu vui bè bạn,
Lạnh lẽo phong sương bệnh đất trời.
Thoáng chốc trăm năm lìa quán tục,
Nương làn mây trắng dạo xa chơi...
                                       Minh Tâm
Bài Họa 8
MỞ ĐỀ
Mở đề thấy số hữu duyên rồi
Bình tĩnh vươn mình lúc lội bơi
Hoa bút tâm hồn thư pháp mở
Khai minh bay bỗng tiếng tăm người
Bản thân chãi chuốt trong thầm lặng
Tầm cỡ tròn bo với đạo trời
Say đắm miệt mài bung nét họa
Đam mê bình giải tạo nguồn chơi
                                                Lê Chí Thiết
 Bài họa 9
NGHÊU NGAO TRẦN THẾ
Sao ai nỡ nói chuyện xong rồi ?
Cửa ải trần đời tiếp tục bơi !
Ngọc Điểm phong lan xin tặng bạn
Sen Vàng tâm ý kính dâng người
Khi vui cứ hát :khen bà Đất
Lúc tủi thì ngâm :vịnh lão Trời
Mặc chốn nhân sinh nhiều nhiễu sự
Ta thời mặc kệ cứ rong chơi
                               Điều Giản Dị
                                (15/7/2013)

 Bài họa : 10
TẶNG THƠ
Đời người thành - bại vẫn chưa rồi
Nghịch gió cuốn buồm cũng gắng bơi
Cần mẫn siêng năng bằng chúng bạn
Kiên trì tu tỉnh sánh bao người
Chữ tâm luôn giữ tình non nước
Chữ nhẫn mong bền nghĩa Đất Trời
Cách trở âm dương đâu sá kể
Mai này ta,bạn cứ rong chơi
                        Tâm Hương Hồ Thanh Danh
                                Bà Rịa Vũng Tàu

BÀI HỌA 11
ĐẠI HẠN
La Hầu đại hạn nhập vào rồi
Tật bệnh khổ thân cứ phải bơi
U  bứu hoành hành đe phận khách
Nhọt ung tiềm ẩn dọa đời người
Tử sinh  dài ngắn do nơi mệnh
Tồn diệt lâu mau cũng tại trời
Còn sống vẫn cùng nhau xướng họa
Chỉ khi hết thở mới ngừng chơi
                            Nha Trang,15.07.2013
                                           Võ Sĩ Quý

BÀI HỌA :12
      HỌA THƠ
        Sớm xa cõi tạm số hên rồi
        Bờ giác về gần bớt dặm bơi
        Thư pháp miệt mài duyên sắc tướng
        Đam mê kinh kệ loạn tâm người
        Nhớ quên: Tức nhớ, mờ sương khói
        Quên nhớ: Là quên, sáng đất trời
        Cảm kích lòng lành xin đáp họa
        Đường về vô trước ngẫm thơ chơi
                                        Lê Văn Thanh
                                      KIMLONG BÀRỊA
BÀI HỌA 13-

CỨ COI CHƠI Vui Xuân đâu kể hết sô rồi
             Chết đuối mô trừ kẻ biết bơi
             Rượu ngon như rứa sao đành bạn
             Thơ đẹp ha ri lại thế người
             Có chút hương tình nên gửi gió
             Bấy nhiêu vị nghĩa cứ giao trời
             Hý hoạ mấy vần xin gửi bạn
             Dở hay say tỉnh cứ coi chơi.
                           Phan Tự Trí -Biên hòa
BÀI HỌA 14
CHỐN KHÔNG TRỜI
              
  "họa ngược vần cho năm Ngọ"
Chín suối tôi tìm đến bạn chơi
Lần đầu xướng họa chốn không trời
Sương vay trả hết cho thần đất
Gió mướn tung hê mặc kiếp người.
Giữa sảnh âm đường mừng buổi gặp
Trên hồ đường luật trải lòng bơi.
Trần gian thơ có truy thì đọc
Quý Tị qua đi mỗ tịch rồi !
                            Trần Như Tùng-Phú Thọ

BÀI HỌA 15
KÍNH QUÍ
(bài kính họa)
Bác Lê ngẫm vậy chắc sai rồi.
Mới quá lục tuần mặc sức bơi.
Thư pháp trăm hoa vui tặng bạn.
Thi Đường vạn áng hiến cho đời.
Sân si trút sạch tâm như đất.
Thù hận xua tan đức tựa trời.
Kẻ dưới người trên đều kính quí.
Cõi trần còn mãi thỏa thuê chơi
Nguyễn Huy Vụ
 
 
                                                              SƯƠNG MAI QUÊ MÌNH

 
                                                        Ô LÂU VÀ TÔI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét