Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

DI TÍCH LÀNG VĂN QUỸ!


                             DI TÍCH  LÀNG VĂN QUỸ
               (Hình ảnh di tích đăng theo thứ tự trong bản đồ)

                                            CỔNG LÀNG


                                                       MIẾU THẦN HOÀNG

                                                      BÌNH PHONG (HÒN TRẤN)

                                                              ĐÀN ÂM HỒN (NHÀ ÂM)    

                                                 THƯỢNG MIẾU HẠ MỘ NGÀI THỦY TỔ
                                     KHAI KHẨN BỔN THỔ QUẢ CẢM ĐẠI TƯỚNG QUÂN
                                           CƯƠNG NGHỊ NGUYỄN ĐẠI LANG QUÝ CÔNG

                                           CỬA TAM QUAN TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN 
                                                                 TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐỖ

                                                       MIẾU XÓM THƯỢNG AN

                                                   CHÙA VẠN AN LÀNG VĂN QUỸ                                                     TƯỢNG ĐÀI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

                                                    ĐÌNH LÀNG VĂN QUỸ

                                               THƯỢNG MIẾU HẠ MỘ NGÀI THỦY TỔ
                                         KHAI KHẨN BỔN CHỦ LẬP PHƯỜNG CHÍNH TRỰC 
                                                               LÊ ĐẠI LANG QUÝ CÔNG

                                                               TỪ ĐƯỜNG HỌ LÊ

                                   ĐOẠN ĐƯỜNG TRUNG TÂM DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA LÀNG


                                                                                     NGỌ MÔN VÀ TỪ ĐƯỜNG HỌ TRẦN
                    

                                                                                 NHÀ THỜ NHÌN TỪ RUỘNG HẬU BIỀN
              
                                                     NHÀ THỜ GIÁO XỨ KẺ VĂN

                                                  MIẾU NGÀI THỦY TỔ KHAI KHẨN
                                          ĐÔ THÁI GIÁM ĐỖ ĐẠI LANG QUÝ CÔNG
                               (TỌA LẠC TRÊN KHU VỰC ĐẬU CẦU XÓM PHÚ THỌ)

                                                              ĐẦU CẦU VÀ ĐẤT THÁNH                                                                   MIẾU XÓM THÁI HÒA
                                                                        TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VĂN


                                                              TỪ ĐƯỜNG HỌ NGÔ

                                                                                                                     MIẾU XÓM ĐÔNG AN


                                                       MIẾU BÀ LÊ THỊ HÚY NHƠN
                                           CHÁNH SỨ CAO MIÊN CẬP TẢ HỮU THỊ TÙNG
                                                         NUÔI RÍ BỔN XÃ CHI THẦN

                                                                     MIẾU THẦN NÔNG
                                               (TỌA LẠC TRÊN ĐỒNG VƯỜN HẢI HẠC)


                              NGHĨA ĐỊA "CỒN CỢI ,CỒN CHỨA,CỒN HÓP ,CỒN TRE CỒN GIẾNG..."

                PHẦN MỘ CỔ CỦA ÔNG CAI HỢP TRẦN QUÝ CÔNG TẠI CỒN ĐÙNG

   Đầu khảo Quảng Nam Tướng Thần Lại Ty Cai Hợp Trần Qúi      Công Chi Mộ”Mộ của vị CAI HỢP HỌ TRẦN Thuộc Tướng Thần Lại Ty ở Quảng Nam.Đây là chức quan dưới thời các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong .Trong hệ thống cai trị của Chúa Nguyễn ,Phủ Chúa có 3 Ty,trong đó có Tướng Thần Lại Ty,đứng đầu TY này có một vị CAI BẠ và hai vị CAI HỢP và THỦ HỢP giúp việc thu thuế và chi phát lương thực cho Quân các Đạo.

 
 KHU LĂNG MỘ C TỔ TIÊN CỦA THÁNH LÊ ĐĂNG TH
                                                          "THUỘC HẬU BIỀN XỨ"

                          SA TẮC CẢNG KHẨU ĐẾN BẾN TRƯỜNG (THUỘC CỒN ĐÙNG)
KHU MỘ CỔ NGUYỀN VĂN PHÁI    SÔNG Ô LÂU ĐOẠN CẦU ĐUM ĐẾN CHỢ HÔM ĐIỀM
        

3 nhận xét:

 1. Văn Quỷ thật đẹp, quê ngoại cha tôi! Cảm ơn chú thật nhiều. Chú cho cháu hỏi thêm chi tiết về LÊ THỊ HÚY NHƠN CHÁNH SỨ CAO MIÊN CẬP TẢ HỮU THỊ TÙNG
  NUÔI RÍ BỔN XÃ CHI THẦN
  Cháu- Lê Ngọc Quốc

  Trả lờiXóa
 2. Cho con hỏi vậy ông có biết lê đăng tự không ạ?

  Trả lờiXóa
 3. Trước khi ô trả lời cho ô biết tên thật Và gốc
  gác của cháu mới truy ra LÊ ĐĂNG TỰ(vì rất nhiều vị trùng
  tên TỰ)

  Trả lờiXóa