Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

XUÂN CÚT CÔI !XUÂN CÚT CÔI !
                THƠ MỜI HỌA    
Thấy én  sóng đôi chạnh nhớ người
Bao ngày biền biệt chẳng tăm hơi
Khói còn lẩn thẩn chờ sương gọi
Mây vẫn thiết tha đợi nước mời
Hay mải mê bơi- khều nguyệt lội
Mà ruồng rẫy ném- mặc hoa trôi
Về đây cầm xới nồi cơm nguội*
Cho cút côi xuân chút mặn mòi!
                              Lê Đăng Mành
                                  *Chàng ơi phụ thiếp làm chi!
Thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng!

BÀI HỌA
HÈ SANG !       
Tiếng quốc hè sang vọng tới người
Chi mà non nỉ  đến tàn hơi
Dạ thương bạn cũ nao lời nhắn
Lòng nhớ tình xưa buốt giọng mời
Chẳng phải hương hoa mặc gió thoảng
Hay là ong bướm kệ mây trôi
Thương nhau sá kể vơi bồ ló*
Mấy chữ dùng cho đến cạn mòi!
                                   Phan Tự Trí
bồ ló*: bồ lúa.
Bà nội tôi có lời ru:
Nỏ ham bồ ló anh đầy
Ham dăm ba chữ cho tày người ta
GIÀ ĐỢI NGƯỜI YÊU
Cay đắng nào hơn ngóng đợi người!
Khi lòng phơi phới lại tàn hơi
Trăng khuya lách cửa mơ ai gọi
Gió lạnh khoèo then tưởng bạn mời
Dấp dáng bơ phờ đi hết nổi
Miệng mồm chua chát nuốt nào trôi
Thế nhân đâu hiểu tình cô quạnh
Mông vế dần teo – tựa cá mòi!
                           Trương Văn Lũy 
MONG CHỊ VỀ
Tết đến năm nay thiếu một người
Em chờ ,mẹ  đợi đã mòn hơi
Ra Giêng thong thả  về thăm mạ
Qua Tết rảnh rang đón thiệp mời !
Đường sá cheo leo  hay lặn lội
Tấm lòng hiếu thảo  chẳng pha phôi
Về đây sưởi ấm tình gia tộc
Quê mẹ muà xuân vẫn mặn mòi !
                      NS-CANADA
 CHIỀU ĐÔNG
Song khuya thổn thức ngóng hao người
Ngọn bút sương dồn buốt cạn hơi
Não cánh chim chiều mây, tuyết gội
Ghê làn gió sớm lá, hoa trôi
Mong ngày giá tạnh, mai vàng tỏa
Hẹn buổi xuân quang rượu ngọc mời
Thỏa ước bên nhau mừng tái ngộ
Tình thêm thắm đượm tím hương mòi
                       Phạm Duy Lương 
BÃO LỘNG THUYỀN TRÔI
Tình mặn sâu xa nối nghĩa mòi
Đâu ngờ bão lộng đẩy thuyền trôi.
Vuông khăn còn đậm làn hương ấm
Cây bút nằm trên tấm thiệp mời.
Ngơ ngẩn trông trời mong cánh nhạn
Ngẹn ngào ngóng gió đón làn hơi.
Giao thừa một bóng không đi lộc
Nhìn thủng đêm đen đứng lặng người !
                                   Trần Như Tùng
MÒI NHỚ
Xa Huế từ khi ruổi xứ người
Nỉ non nhớ tiếng,tình quen hơi
Cung đàn hòa lạc ngày xưa tấu
Chén rượu giao hoan buổi ấy mời
Trơ trụi muôn trùng cây lá trút
Lẻ loi vạn dặm bóng đời trôi
Ly sầu mãi nhớ,xuân thêm nhớ
Cái nhớ,chao ôi đến mỏi mòi !
         Lý Đức Quỳnh_ĐN-3/2/2015

XUÂN BUỒN 
Buồn tủi yêu thương nhớ một người
Đêm khuya khắc khoải ngút ngàn hơi
Ai xui thuở ấy tình tan vở
Kẻ để giờ đây nghĩa chẳng mòi
Đã thế sao đây đành bỏ vậy
Thôi thì mặc nó phải dần trôi
Tình đầu lưu luyến trong tâm trí
Luyến tiếc xuân sang nhớ tiếng mời 
                             Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét