Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

GẶP THI HỮU ...THƠ XƯỚNG HỌA !
                                              Thi huynh Độc Hành
GẶP THI HỮU !
                      THỈNH HỌA
Độc Hành phiêu lãng ghé nhà thăm
Rót nắng Đàng Trong sưởi nụ mầm
Mừng Bạn tương phùng thì xởi lởi
Buồn ta hội ngộ lại trầm ngâm
Tuần trà hụt nước nên khan chén
Tiệc rượu co vòi chẳng ướt mâm
Quấn quýt nâng lời chào giã biệt
Đưa nhau bịn rịn bắt tay cầm
                                 LĐM
                               3-2-2015
BÀI HỌA
GẶP THI HỮU ! 
Nhớ bạn xuân về mới đến thăm
Hôm nao thơ phú rủ gieo mầm
Trao duyên vài đoạn LIÊN CHÂU THỂ
Gửi phận dăm bài THỦ VĨ NGÂM
Kia hội phân kỳ đành nát đám
Đây miền hội tụ đã tràn mâm
Quý nhau nên ấm dù xa vắng
Cũng tựa phu thê thắm sắt cầm.
                               4-2-2015
                            Phan Tự Trí Biên Hòa
HỘI NGỘ
Hò hẹn lâu rồi bạn viếng thăm
Trúc mai đã nở biết bao mầm
Trăng đông mờ tỏ ru mòn điệu
Gác lạnh  đêm buồn khản giọng ngâm
Hữu bính* hữu trà nan hữu tửu
Tri tô tri đĩa bất tri mâm
Mừng nhau hội ngộ đầy tình nghĩa
Tàn tiệc chia tay lệ khó cầm
                       Trần Ngộ (Lâm Đồng)
*bính : bánh kẹo
MONG GẶP
Hẹn dịp về quê ghé bạn thăm
Biết bao dự định đã ươm mầm
Trong ni thủ sẵn bao khô mực
Ngoài nớ cất giùm hủ rượu ngâm
Chớ ngại phòng tranh thơ kín vách *
Đừng lo gác vẽ bút tràn mâm
Bên nhau cụng chén mừng tương ngộ
Giã biệt chân đi tay mãi cầm . . .
                              Võ Làng Trâm Nha Trang
                           *Thi pháp 
Cuộc Hội Ngộ Ngắn Ngủi 
Vừa gặp Độc Hành ghé viếng thăm
Cành mai hớn hở vội khoe mầm
Trà thơm tỏa khói lời thơ quyện
Rượu ngọt khơi màu tiếng phú ngâm
Trách gã thời gian mau đến cổng 
Sầu người bạn hữu phải rời mâm
Chia tay ngỡ thấy hoen dòng lệ
Đâu đó buồn ngân giọng nguyệt cầm 
                                Bửu Tùng
                                 3/2/2015
                                        ĐỘC HÀNH THĂM                                        
                          Ha Ha ai được độc hành thăm
                      Đời có khô queo cũng nẩy mầm!
                      Vạn dặm quyết đi nên quyết đến
                      Cận kề vừa uống lại vừa ngâm
                       Câu thơ tri ngộ vang trong gió
                      Hủ rượu đoàn viên đặt giữa mâm
                                                 Thoả chí tương phùng vui báo bạn
                                                  Trên tay điện thoại suốt đêm cầm 
           Châu Thạch
                                                                                      
                                     TÌNH THI HỮU
                   Mừng bạn muôn phương chiếu cố thăm
                     Trang thơ huynh hữu vốn ươm mầm
                       Bao bài xướng khởi trình làng họa             
                      Bấy  điệu tao đàn thỉnh giọng ngâm
                          Hội ngộ từng kỳ lừng sáo trúc
                       Giao lưu  mấy bận rộn bàn mâm
                        Chia tay nồng thắm tình se sắt
                      Tạm biệt nhìn nhau lệ chẳng cầm.
                                             Quảng Trị, 04/02/2015
                                                    Văn Thiên Tùng                               
  BẠN ĐẾN THĂM
  Đường xa vạn dặm,bạn ra thăm
Quí hoá như mai vừa  nẩy mầm
Trà rượu đầu trò nhuần ánh mắt
Thơ đàn  hậu tiếp đượm lời ngâm
Bạn bè gặp gỡ còn nâng bát
Món nhậu đưa trao vẫn ứ mâm
Bao chuyện hàn huyên dù chửa dứt
Mong  sau gặp lại ,ấm tay cầm !
                             NS-CANADA
 HẠT NẢY MẦM 
Hành à , nhờ Lãm chuyển lời thăm
Xướng họa tình gieo đã nảy mầm.
Lúc nhớ ôm thơ ngươi đứng đọc
Khi buồn ấp tứ cậu ngồi ngâm.
Mời qua rước đối chờ ngoài ngõ
Được gặp bày vần kính kín mâm.
Nâng bút chạm đề không khách sáo
Cười cho lệ hỉ rớt khôn cầm .
Trần Như Tùng
Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
THI HỮU ĐẾN THĂM 
Nghe đâu nhiều chỗ phải đi thăm!
Tranh thủ gặp nhau thỏa nẩy mầm
Ngặt cái thời gian không thể đợi
Nên chi trà rượu chẳng chờ ngâm
Lâu ngày hội ngộ tha hồ chuyện
Ngắn bữa vui mừng chả thiết mâm
Bịn rịn chia tay người mỗi ngả
Nghe lòng xao xuyến mãi chưa cầm
Trương Văn Lũy 
BẠN ĐẾN THĂM NHÀ 
Sáng nay có bạn ghé qua thăm
Khi nắng vừa bung mấy lá mầm
Bóng dáng lãng du đầy sảng khoái
Vần thơ hội ngộ  rộn ca ngâm
Gió vào ngập cửa, lay màn trúc
Trà rót tràn ly,ướt dĩa mâm
Không rượu mà say câu chuyện vãn
Quà vườn rau quả nặng khôn cầm !
                Sông Thu
GẶP NHAU 
Được biết hai huynh đã đến thăm
Vườn hoa hương ngát nhụy tươi mầm
Vui mừng đón bạn trao thư pháp
Chuẩn bị chờ người luyện khúc ngâm
Khách khứa hân hoan lo tiếp đũa
Chủ nhà rộn rịp sắp bày mâm
Thời gian tâm sự lòng chưa thỏa
Bận việc cho nên chẳng dễ cầm!
Như Thu

GẶP BẠN
Năm Mới bạn thân ghé đến thăm
Vườn cây mọc kín nụ chen mầm
Gặp đây thăm hỏi nhà gia quyến
Nâng chén mời nhau rượu quý ngâm
Thân mật trưa nay cùng phá cỗ
Vui vầy món nhậu chất đầy mâm
Chia tay giã biệt tình chan chứa
Bịn rịn nhớ thương lệ chẳng cầm
                          Hồ Hắc Hải
                                x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

2 nhận xét:

 1. TÌNH THI HỮU

  Họa
  Mừng bạn muôn phương chiếu cố thăm
  Trang thơ huynh hữu vốn ươm mầm
  Bao bài xướng khởi trình làng họa
  Bấy điệu tao đàn thỉnh giọng ngâm
  Hội ngộ từng kỳ lừng sáo trúc
  Giao lưu mấy bận rộn bàn mâm
  Chia tay nồng thắm tình se sắt
  Tạm biệt nhìn nhau lệ chẳng cầm.
  Quảng Trị, 04/02/2015
  Văn Thiên Tùng

  Trả lờiXóa
 2. Chân thành cám ơn Anh VĂN THIÊN TÙNG ĐÃ comment Bài họa
  xin phép đưa lên entry Anh nhé!
  Trân kính LĐM

  Trả lờiXóa