Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH !

Trăng Ô Lâu 
NGÕ CHƯƠNG ĐÀI!
“NĐT”
Quạnh quẽ canh tàn biết hỏi ai?
Còn không nẻo cũ phố chương đài
Dầm luôn khắc khoải hờn mi lạnh
Ướp mãi bơ phờ tủi lệ cay
Hữu ái Hàn quân vì lửa động
Vô tình Liễu thị bởi đời lay
Cành xưa rã rượi mùa chăn gối
Cảnh hỡi tìm đâu lại nét ngài!
LĐM
CẢM CHIỀU!
« Ngũ độ thanh »
Tà huy đã cột bóng vầng tây
Khóm liễu chiều đi bủa xịu mày
Quạnh quẽ sông bờ đơm dải khói
Mơ hồ bãi lạch khảm đài mây
Già lam mõ niệm trầm tư mở
Phạm vũ chuông cầu lảnh lót bay
Giục giã ngày tan lòng khắc khoải
Thương đời não nuột mấy người hay

CẢM TÀN THU!
“NĐT”
Lạnh lẽo theo về ở với đông
Tàn thu não nuột xốn xang lòng
Sương rầu bỏ võng treo hàng giậu
Khói tủi quăng hồn đậu bãi sông
Nhẫn nại dơi vùi hâm ý tưởng
Trầm ngâm nhện vói trảm tang bồng
Mùa ơi! Khắc khoải niềm đau cũ
Kỷ niệm phai nhòa vẫn ước mong

MỪNG VÀNG VỀ!
“NĐT”
Băng đường vượt dốc* để về đây
Mấy bữa tù giam thể trạng gầy
Cẩu tặc thì không còn tánh cũ
Tà gian chẳng có được tình ngay
Trung thành tợ chó- nào thay chủ
Xảo trá như người - đã buột tay
Ngục thất trầm tư mà dũng cảm
Nên vàng lẫm liệt đá lồng bay!

*Mỹ Chánh có dốc gần ranh giới Trị Thiên
Dân chơi đặt tên Dôc “Lương sơn bạc”nơi có nhiều quán nhậu.

ĐÔNG HOÀI CẢM !
“NĐT-Tiệt hạ”
Cảm biết nhìn xem lạnh lẽo đà…
Mùa đông túng quẫn đậu đây mà…
Đìu hiu lối cũ hình như thể…
Quạnh quẽ đường xưa cứ tưởng là…
Khốn nạn đừng theo lề những kẻ…
Cơ hàn hãy học giống riêng nhà…
Thanh bần giữ hạnh thì xin nhớ…
Khắc dạ lòng trau …vẫn chẳng thà…

KIẾT ĐÔNG
NĐT
Nhìn Dơi để học đốn nguồn mê
Ngủ ngược mình treo giữa lá đề
Lẳng lặng nên cầm cơm pháp nhũ
Âm thầm để ngậm nước Tào khê
Lòng yên nhã ý nơi thường trụ
Tánh ổn từ tâm cội mãi về
Thúc liễm an bần ngưng vọng tưởng
Ơi huyền nhiệm cõi - kiết đông tề

TRĂNG QUÊ!
NĐT
Lần theo bến bãi dọc sông làng
Dõi mắt soi tìm lượm dải trăng
Vẫy lội trần ai còn thắc thỏm
Lên ngồi nguyệt lão cứ mơ màng
Thềm loang nhã độ màu thanh thoát
Cửa chạm từ căn sắc ngỡ ngàng
Khắc khoải trầm tư nhìn lặng lẽ
Phàm phu cũng phải chạy theo nàng

VIẾNG CHỢ MÙA ĐÔNG!
“Liên hoàn NĐT”
Đi về giữa chợ thấy trời ơi…!
Thất thểu trườn thân vĩa bụi đời
Xó hẻm đìu hiu Bà rã rượi
Gầm toa não nuột Cháu tơi bời
Cầu mong tánh thiện dừng muôn ngõ
Nguyện ước tâm từ tỏa những nơi
Khốn khổ dần vơi niềm sợ hãi
Tình lân mẫn cảm tội mồ côi

Tình lân mẫn cảm tội mồ côi
Quạnh quẽ quen rồi cảnh khắp nơi
Cũng bởi giành ăn mà cướp giựt
Nên vì gượng sống nỏ chơi bời
Cơ hàn chẳng lẽ hoài muôn kiếp
Lạnh lẽo ngờ đâu trải mấy đời
Gió bão cầm đông trùm ảm đạm
Thân trần rét nỡ chụp người ơi!

TIẾNG RAO ĐÊM!
“Ngũ độ thanh”
Khàn hơi gọi bữa tủi cành đông
Khắc khoải người ơi ! vỗ quặn lòng
Tuổi xõa bơ phờ đau tuế nguyệt
Thân trườn lặng lẽ tủi càn khôn
Thường mơ dải hạ chưng màu thắm
Những tưởng làn xuân rọi sắc nồng
Thảng thốt mồ côi òa vỡ giọng
Đêm ngày rả miệng buốt tầng không!

Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét