Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Thơ Đường Ngũ Độ ThanhBẪY TÌNH!
“NĐT -Thuận nghịch độc”
Tình đan hạ nhớ nỗi ru buồn
Quạnh quẽ sông bờ tủi khói tuôn
Vinh nhục bả hờ hao trí não
Độc cô mùi thoáng khẳm tang bồng
Khuynh thành giáp bỏ do mày rũ
Bại quốc gươm hàng bởi nhãn vương
Thinh lặng ngõ thềm giăng kín bủa
Mình mang vướng sập bẫy bao đường

Đường bao bẫy sập vướng mang mình
Bủa kín giăng thềm ngõ lặng thinh
Vương nhãn bởi hàng gươm quốc bại
Rũ mày do bỏ giáp thành khuynh
Bồng tang  khẳm thoáng mùi cô độc
Não trí hao hờ bả nhục vinh
Tuôn khói tủi bờ sông quẽ quạnh
Buồn ru nỗi nhớ hạ đan tình!
LĐM

BỆNH CHIỀU!
"Ngũ độ thanh"
Chiều đi khắc khoải giọng ru buồn
Tiễn biệt huy tà trải vấn vương
Dế gảy cung trầm trong quạnh quẽ
Cò chao cánh mỏng giữa vô thường
Sông bờ khói bện gam hờn tủi
Suối lệ sương trào bãi cảm thương
Ngắc ngoải thân trườn - chia não bệnh
Song mờ én xoải đợi vầng dương !
LĐM
BVTW Huế

CẢM THU!
NgũĐộThanh
Thu về khổ não lạnh lùng ơi!
Ngắc ngoải mòn hao những phận đời
Vỉa sớm khàn hơi chờ bữa gọi
Thềm khuya khản giọng ngóng câu mời
Mưa trùm quạnh quẽ không nhà cửa
Bão dội bơ phờ chẳng nón tơi
Phố chợ chơi thừa bao lãng tử
Đừng quên ngoảnh lại cứu thương người

CẢNH THU QUÊ !
“NĐT”Bát âm
Giã buổi chiều tan chạnh chốn này
Thân cò vội vã níu tàn phai
Đìu hiu bến ngậm làn sương tải
Quạnh quẽ sông cầm dải khói bay
Não nuột mưa lùa - Cha khắc khoải
Trầm ngâm bão quất - Mẹ u hoài
Tơi bời dội xuống dầm tang hải
Rã rượi thu trùm cảnh trắng tay

MỜI TRĂNG!
“NĐT”
Hãy xuống chơi cùng cửa Nguyệt Hiên
Màu phơi rọi tỏa cánh hoa hiền
Mơ hồ khói bủa xa trần tục
Ảo diệu sương tràn thoát cõi tiên
Tĩnh lặng không cầu nuôi tánh ổn
Im lìm chẳng niệm giữ lòng yên
Chiều nghe gió cõng vầng trăng dậy
Ướp mảnh hồn thanh đạm ngõ thiền

NUÔI TÂM!
“ NĐT Vần Trắc”
Cưỡi vạt yên hà sao bớt khổ..?
Tào khê mạch gợi nguồn trăng gió
Ô Sào tĩnh lặng vít cây thiền
Bạch Sỹ* trầm tư cầm nhánh tổ
Hạo khí hằng soi nẻo đã tường
Hào quang mãi chiếu đường đang tỏ
Chăn lòng bất nhị chẳng thương hờn
Lãm cảnh gìn tâm đừng hé lộ !

*Bạch Cư Dị 772-846 tự là Lạc Thiên hiệu là Hương Sơn cư sĩ

HOA CÚC!
“NĐT Bát âm”
Thu trời sắc đượm mãi còn đây
Thục nữ vàng phơi nẻo tháng ngày
Ở cuộc vô thường soi bến bãi
Luồn nơi  bất tịnh tỏa trang đài
Giông lùa lặng lẽ màu tê tái
Bão bủa trầm ngâm lệ vắn dài
Lãm nguyệt đùa chơi dù bỉ thái
Ươm nhuần nhị cúc giữa trần ai !

SẺ CHIA!
“NĐT”
Lũ lụt đi..về… thắc thỏm rong
Đôi bờ lở lói tội dòng sông
Phù sa hữu ý dâng làng mạc
Thực phẩm vô tình diễu xóm thôn
Đã cảm phên bừng nên cứu trợ
Thì thương gạo củi cũng lường đong
Nhìn quê ngắc ngoải luôn-chờ đợi

Đói sữa em ngồi xỉu tội không..!?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét