Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

THƠ MÙA BÃO LŨ!

 DƯ ÂM CHIỀU!

Lũ quất sông chạy tả tơi
Bãi đành đon đả gọi mời đón đưa
Mây ném xối xả gió mưa
Tang thương xán xuống đầm đìa ruộng nương

Tre khóc măng chết thảm thương
Rơm lăn sướt mướt khói bươn ngậm ngùi
Chuối toe tàu rách tả tơi
Nước vô tư nhuộm – cành tươi úa vàng
Sân bơi bùn tỏa mênh mang
Cò phân vân gọi bóng hoàng hôn trôi
Chim sâu khàn tiếng mồ côi
Mẹ thẫn thờ giọng-ru hời… trắng tay!

Lượn chao soi dấu cỏ may
Nhỏ nhoi thơ thẩn đọa đày chuồn kim
Lòng từ gói ở trong tim
Cỏ may lũ liệm… chuồn vin bóng mình!

Ngậm hơi né lụt vây quanh
Mẹ đong nốt lặng giữa thanh âm chiều
Khói tung lưới bủa đìu hiu
Dư âm đọng cứa chín chiều quặn đau!
                                     Chiều lũ 15/10 QúyTỵ
                                        Lãm Nguyệt Hiên


ĐÊM BUỒN

Vạc bơ vơ
Gọi bình minh
Mưa ăn tổ... !
Mái giăng giăng
Ướt bờ trăng !
Màn rủ khuất
Cánh đồng…
Thềm thơ hứng
 Bụm long tong
Thẫn thờ vỗ nhịp
              Ôi buồn..!

Cầm đời mong manh
Về đâu cánh mỏng ?
Chuồn kim kiệm lời
            Vô ngôn…
Vạch triền lữ thứ
Lắng nghe quanh đây
Xôn xao tìm bạn
Nhái ,ểnh ương
Cứa khúc vô thường

Tôm tép thì thầm
Gắp giọt lâm râm
Giun dế bật khóc
Rách nhói bầu không
         Quặn lòng…!
ốc yên giữa cõi mênh mông
ếch bồn chồn động ném buồn vào khuya./.

                               Đêm chờ bão Haiyan 
                                              

                                               LỤT 23/10/1953 TẠI CỐ ĐÔ HUẾ
                    
LỤT THÁNG 10
                                    (Thỉnh Họa)
Eng còn dớ lụt tháng mười khôông ?
Cươi cựa bùn chà trét môn
Nác bạc chạy queng đau rọt bọ
Cơn xeng nghiêng ngả ngá lòng ôông 
Xóm côi dức dối dà trương cẹng
Ngọ đưới tròng trành đụn chỏng môông
Kiếp nạn hăm ba còn tưởng niệm*
Khấn chi cũng cực cấy cùng dôông …!
                                      Lê Đăng Mành

*lụt 23/10 làm sập cửa Quảng Đức (Cửa sập). ở Thành Nội Huế
Ông tha mà Bà chẳng tha/ Mần cho cái lụt hai ba tháng mười”

Ghi chú:câu

1-Anh-nhớ-không
2-sân cửa-lúa
3-nước bạc chạy quanh-ruột cha”bố”
4-cây xanh-ngứa bụng ông
5-xóm trên nhức nhối nhà-cánh
6-ngõ dưới- rơm - mông
8-vợ và chồng

  Y ĐỀ

Tháng mười năm lụt có năm khôông
Bựa  Huế nác  lên lút  Ngọ Môn
Chuyện nớ  thổi đồn là tại mệ 
Việc ni  phán quyết chinh do ôông
Bên trai tê chỉnh trương gân cổ
Con cấy  gọn gàng lạu chổng mông
Mưa nắng ngoài trời là rứa đó
Trong dà  hí hú Cấy hun dôông

                      Ng Thanh Xuân Hà Nội

      
                                                alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét