Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

VỀ VỚI SÔNG HƯƠNG    Hôm qua 19/6/2013,nhận lời mời của bạn bè LĐM và gia đình cùng "VỀ VỚI SÔNG HƯƠNG" thưởng lãm tranh tại Tòa Soạn Tạp Chí Sông Hương.
                                                     PHÒNG TRANH
                            TRIỄN LÃM CHỦ ĐỀ “VỀ VỚI SÔNG HƯƠNG”
                              KỶ NIỆM 30 NĂM TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG

alt 

alt  alt

   Xin trích một vài tác phẩm và hình ảnh gặp gỡ giao lưu với các văn nghệ sỹ :

 
                                             CUỘC SỐNG "Sơn dầu HS KIM LONG"

                                           HÒA BÌNH"Phù điêu bồi giấy HS Nguyễn Bá Văn"


                                                      HUẾ "Phù điêu tổng hợp HS Lê Hiếu"


                                               MƯA HỒNG "Sơn dầu Nguyễn Thượng Hải

                                                    CÚC DẠI "Sơn dầu HS THÙY VÂN"

                                                  CHỢ SỚM "Sơn mài HS Nguyễn Đăng Sơn"                                                BÊN TÁC PHẨM của HS Nguyễn Bá Văn


                                                       CHỤP LƯU NIỆM TRƯỚC
                                            (  TÒA SOẠN TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG )


                                                             HS KIM LONG VÀ LĐM


                                                       LĐM VÀ NHÀ THƠ BẢO CƯỜNG

                                                                                                                 TẠI PHÒNG TRANH


                                       CÙNG HS BÁ VĂN VÀ NHÀ THƠ BẢO CƯỜNG

                                                                 VỚI HS LÊ HIẾU


                                                                 

                                                              TẠM BIỆT HUẾ

4 nhận xét:

 1. Ước chi được tham quan cùng chú, chúc chú và gia đình luôn khỏe!
  Cháu- Lê Ngọc Quốc

  Trả lờiXóa
 2. CÁM ƠN QUỐC NHIỀU ,MONG GẶP LẠI !
  CHÚC BÌNH AN

  Trả lờiXóa
 3. Cam ơn anh đả đăng bài chia sẻ. em rất nhớ nhửng thân tình Quảng Trị, và Huế yêu.
  Thông tin về lể bế mạc phòng tranh sau khi Lê Hiếu và Nguyễn Bá Văn về Sài Gòn
  http://www.dominiart.net/bv/be-mac-phong-tranh-%E2%80%9Cve-voi-song-huong%E2%80%9D-1390.html

  Trả lờiXóa
 4. cám ơn họa sỹ LÊ HIẾU ghé thăm,mong tái ngộ !

  Trả lờiXóa