Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA !    
     
MỜI HỌA
MÙA QUA !


        
Nam Lào qua táp lũy tre làng

Cằn cỗi đất chìa tay túm mang

Đông bắc từng chà còn nhức nhối

Xuân phong chưa lặt hết thương tang

Quê nhà ân nghĩa luôn chan chứa

Trời đất vô tâm đến phũ phàng

Cho dẫu càn khôn trừng mắt quét

Cánh cò vẫn địu nắng chiều tan !...

                                            Lê Đăng Mành
 

                                                   CHỐNG HẠN

                                                    CHIỀU QUÊ


Họa 1:

MÙA SAU

Xuân đến hè đi nhớ xóm làng

Nam Lào nắng nóng cảnh thương mang

Quê cha mưa thiếu khô đồng lúa

Xứ mẹ nắng thừa héo ruộng tang *

Trời khiến đành lòng chan với chứa

Đất xui cam dạ phũ cùng phàng

Chờ qua cho hết mùa nam hạn

Nức nở ve sầu hận sẽ tan
                                           TRẦN NGỘ 
                                            LÂM ĐỒNG
       
*tang : dâu
                                                        SÔNG Ô LÂU

 

Họa 2:

MÙA SANG


        Gió Lào táp héo cả cây làng
Cái nóng khô rang bỏng rát mang
Lũ lụt ngập đồng gieo chết chóc
Bão giông tràn xóm rải màu tang
Con người thân thiện đầy nhân hậu
Trời đất thờ ơ quá phũ phàng
Địa lợi thiên thời dù chẳng thuận
Khó khăn gian khổ vẫn xua tan !
                                    Lê Trường Hưởng


Họa 3:

CHƯA TAN


Từ khi biền biệt cảnh quê làng

Cố xứ lòng ta còn nặng mang.

Đã bấy xót xa cơn bể hoạn

Chừng bao chìm nổi giấc phù tang.

Trăng nghiêng bờ mộng trăng huyền ảo

Sóng dựng đài mây sóng phũ phàng !

Bốn chục năm xa đời một thoáng...

Bụi đường viễn khách vẫn chưa tan !

                                       Long Xuyên, 9.4.2013
                                                      MẶC PHƯƠNG TỬ.

 Họa4:

NGHẼN


Vừa nghe nhắc nắng đốt tre làng
          Ký ức đau buồn vẫn nặng mang

Tình gởi mong trao niềm ước vọng

Thơ hòa muốn giải nỗi sầu mang

Vần gieo đến luận bồi niêm trắc

Câu họa ngang lưng kẹt chữ ‘phàng’

Mai mốt người còn chơi tử vận

Chắc già ngậm bút đến hồi tan…!


                                 TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

                                          TP ĐÀ NẴNG


          Ảnh LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét