Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

GIÊNG HAI KHAI BÚT !                                  HOA MAI VÀ ĐU ĐỦ(MAI ĐỦ)


        KHAI BÚT QUÊ

        Mai đủ thiết gì đến mũ đai*
        Nhà quê tự liệu chẳng nhờ ai
Sáng trưa chạm mặt vài ba hột
Chiều tối dằn lòng ít miếng khoai
Ngõ trúc đong đưa như nguyệt điện
Thềm lan phơ phất tợ thiên thai
Giêng hai cho dẫu không còn máu**
Xướng họa mãi còn vẫy bút khai. 
                                  Lê Đăng Mành
                                       Mời họa
* nói lái
**  Tục ngữ  Quảng Trị  :
giêng hai cắn ngón tay không ra máu


BÀI HỌA 1:

VÕ ĐƯỜNG THIẾU LÂM CẢNH

Mai đến võ đường phải mến đai
Tinh thần tập luyện chẳng bi ai
Sáng ra đè dạ cơm thay sắn
Chiều đến dằn lòng cháo thế khoai
Huynh đệ múa quyền coi tất bật
Môn sinh đánh thảo ngó khoan thai
Lâu lâu thầy dạy vài chiêu độc
Điểm huyệt chân truyền hoa mãn khai
                               TRẦN NGỘ LÂM ĐỒNG
                                                  
 
  
Bài họa: 2


                  LUI VỀ VƯỜN.
 
                 Mai đão ta từng bỏ mão đai.


                 Đời mình chẳng thiết cậy nương ai.


                 Thất mùa qua bữa nhờ rau quả.


                 Thiếu gạo đã từng độn sắn khoai.


                  Ở phố chẳng quen đời náo nhiệt.


                  Về quê thích hợp cảnh khoan thai.


                  Vườn xuân vui thú cùng hoa kiễng.


                  Cẩn họa vần thơ-tứ mãn khai.


                                                  Hồ Trọng Trí


                                         Kim long,Bà rịa Vũng tàu


         BÀI HỌA 3

                           KHAI ĐƯỜNG DANH LỢI


                         Ham đài võng lộng với hàm đai  

 
                         Ngang dọc liều thân chớ cậy ai


                         Đẽo dưới lấp trên lăn béo bụt 


                         Gọt sau chà trước chọc xiên khoai


                         Tô màu lúng liếng xanh vàng trắng


                         Quét bóng lai lia sắc thiên thai


                         Lạy cụ tôi thằng cu đất ruộng


                         Khát lòng đành khấn đẻo mài khai.


                                                       Mai Trang Huỳnh


                       


TỰ HỌA:

           TỰ KHAI

Mai đủng  đỉnh về với mủng đai 
Đàn quan lai vãng chẳng còn ai?
Đã từng ngoảnh né miền môn ớt
Lắm lúc ngại nhìn thuở sắn khoai
Biết trước đường về mà nhẫn nhịn
Thì xưa tại vị đã hòa thai
Bao dung,  bản quán luôn mong đợi
Hoa cỏ quê chờ : đóa tự khai.
                                          
                                    Lê Đăng Mành
                                   Tiết nguyên tiêu                                                                     ẢNH VUI                                                                                       SƯƠNG NGUYÊN TIÊU QUÊ NHÀ
Ảnh LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét