Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

BÁI MAI HOA !                                                   MAI NỞ ĐÚNG MÙA !

Lão Mai trên 80 tuổi và tử tôn của Lão năm ni lại nở lác đác từ 27 và sẽ  nở rộ rực vàng còn điểm thêm những nụ bạch mai tinh khiết nõn nà đón chào ngày đầu năm mới QUÝ TỴ.
     15 Năm chưa thấy năm nào Lão Mai và họ hàng nhà Lão lại nở vào những ngày 27 tháng chạp có lẽ một phần do thời tiết nắng ấm và  do mình quá trông mong ngày mô cũng viết chữ MAI và thường xuyên nâng niu chăm chút ve vuốt nên chiêu cảm được Lão mới thúc giục con cháu cùng nhau nghiêng cành hé nụ chào xuân!
                  Buồn vui giữa cõi người ta

                  Sáng ve vuốt hạc chiều trà bên mai ! 

                                               QUÊ NHÀ NHỮNG NGÀY CUỐI ĐÔNG

                                HOA CỎ MÙA XUÂN
                                Thìn khuất xin rồng cứ ở đây
                                 Cùng ta đón rắn lại sum vầy!

                                 Xa trông mai bạch vươn vờn gió

                                 Ngoảnh lại hạc huyền múa giỡn mây

                     Đợi bạn đứng chầu: long, hổ, phụng

                     Chờ người cung đón: tượng, rùa, nai.

                     Xuân về phước, hạnh chúc muôn nẻo

                     Lãm Nguyệt Hiên đùa với cỏ cây./.
                                                                     lđm
                                                             Biết Đủ viết trên trái đu đủ

                                      NHỆN ĐÓN XUÂN
                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét