Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

CÚNG DƯỜNG MÙA AN CƯGIA ĐÌNH CÙNG LÊN TỔ ĐÌNH TỪ HIẾU CHIÊM BÁI 

VƯỜN THÁP CHÙA TỪ HIẾU

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TÁNH THIÊN NHẤT ĐỊNH

KHAI SƠN TỔ ĐÌNH TỪ HIẾU (1784-1847)


Tổ sư húy thượng Tánh hạ Thiên, hiệu Nhất Định, thuộc đời thứ 76 từ Tổ Ma ha Ca-diếp ở Tây Trúc, đời thứ 39 Thiền phái Lâm Tế ở Đông độ và đời thứ 5 Thiền phái Thiệt Diệu Liễu Quán, Việt Nam.
Ngài thế danh là NGUYỄN VĂN NỘI, sinh năm Giáp Thìn, 1784, tại làng Trung Kiên, tổng Bích La, huyện Đăng Xương, tỉnh Quảng Trị (nay là thôn Trung Kiên, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Năm lên 6 tuổi, Canh Tuất, 1790, Ngài xin song thân đem vào chùa Huệ Lâm ở Huế, xin xuất gia với Ngài Đạo Minh Phổ Tịnh.
Đến năm 19 tuổi, Quý Hợi, 1803 Ngài được Bổn sư thế độ và ban pháp danh là Tánh Thiên, pháp tự là Nhất Định. Cũng trong năm này Ngài được Hội đồng thập sư trao giới đặc cách thọ Tam đàn Cụ túc với Hòa thượng Mật Hoằng ở chùa Quốc Ân, Huế.
Ngài là người học trò được Bổn sư thế độ thứ tư sau các pháp huynh Tánh Tuệ Nhất Nguyên, Tánh Tâm Nhất Trì, Tánh Chiếu Nhất Nguyệt.
Năm Mậu Thìn, 1808 Hòa thượng Đạo Minh Phổ Tịnh được bà Hiếu Khương Hoàng Thái hậu, mẹ của vua Gia Long cung thỉnh về trú trì chùa Thiên Thọ, tức là chùa Báo Quốc ngày nay. Bấy giờ Ngài Tánh Thiên Nhất Định cùng đi theo Bổn sư về chùa Thiên Thọ để tiếp tục việc tu học.
Năm Giáp Tuất, 1814 Ngài được Bổn sư trao kệ đắc pháp:
Nhất Định chiếu quang minh
Hư không mãn nguyệt viên
Tổ Tổ truyền phó chúc
Đạo Minh kế Tánh Thiên.

Nghĩa là: 
Nhất Định chiếu sáng tinh
Hư không trăng tròn xinh
Tổ Tổ trao lời chúc
Tánh Thiên từ Đạo Minh.
                  (theo lời của đất)


Năm 1843, sau khi từ chức "Tăng Cang Giác Hoàng Quốc Tự" và trao quyền điều hành chùa Bảo Quốc cho pháp đệ là Nhất Niệm, Hoà thượng Nhất Ðịnh đã đến đây khai sơn, dựng "Thảo Am An Dưỡng" để tịnh tu và nuôi dưỡng mẹ già.
Hoà thượng Nhất Ðịnh nổi tiếng là người con có hiếu, tương truyền có lần mẹ già bị bệnh rất nặng, hàng ngày ông lo thuốc thang nhưng bà vẫn không khỏi. Có người ái ngại khuyên ông nên mua thêm thịt cá để tẩm bổ cho mẹ, có làm được điều đó mới mong bà chóng hồi sức. Nghe xong, mặc thiên hạ đàm tiếu chê bai, thiền sư vẫn chống gậy băng rừng lội bộ xuống chợ cách đó hơn 5 km để mua cá mang về nấu cháo cho mẹ già ăn. Câu chuyện vang đến tai Tự Đức vốn là vị vua rất hiếu thảo với mẹ, vua rất cảm phục trước tấm lòng của sư Nhất Định nên ban cho "Sắc tứ Từ Hiếu tự". Chùa được mang tên Từ Hiếu từ đó. Trong tấm bia ghi lại quá trình xây dựng chùa giải thích:
 • Từ: là đức lớn của Phật, nếu không từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại.
 • Hiếu: là đầu hạnh của Phật, nếu không hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời.

                                                            (theo bách khoa toàn thư)

  CHÁNH ĐIỆN CHÙA TỪ HIẾUCÚNG DƯỜNG

TRƯỚC CHÁNH ĐIỆN


THỦ BÚT CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH TREO TẠI THƯ QUÁN TỪ HIẾUTRƯỚC THƯ QUÁN
LA HÁN TÙNG


                      GIẾNG CỔ CHÙA TỪ HIẾU


XE CHÙA TÁT CẠN BỂ DÂU
THỎNG TAY VỀ CHỢ NHƯ VÀO... CỬA KHÔNG!


                                                         HÈ PHỐ TRẦN HƯNG ĐẠO


                                                           
                                      RẠP HƯNG ĐẠO" XƯA"
                                            "LÊ LỢI " ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

                                                              TẠM BIỆT HUẾLÊN PHỐ !

 Hồn bùn vịn bến sông ô (1)
Gọi rơm phiêu lãng cố đô hạ này
Tình người thơm thảo đong đầy
Gói theo khói bếp quắt quay phố phường
Phượng tuôn lối cũ vấn vương
Mái cao vòi vọi nắng trườn vô tâm
Dạo trường an ngắm phủ cam                                                  Phật Chúa nhìn thấu khói lam lên thành
Thương nhân loại bơi chòng chành
Giàu nghèo chi cũng loanh quanh rồi về !
Huế ơi! Thôi tạm biệt nghe
Đếm đong bỏ lại ,đi..về…thảnh thơi./.


                            mùa phượng 2012
                                          HUẾ
(1)ô lâu


NGUYỄN BÁ VĂN
   (tiếp vần)

Ta về Lãm Nguyệt Hiên chơi
ngồi nhìn mưa nắng "trửa cươi"(*) yên bình
Dù cho chỉ có một mình 
Có con châu chấu tận tình hỏi han...


(*) giữa sân 

1 nhận xét:

 1. Huế ơi! Thôi tạm biệt nghe
  Đếm đong bỏ lại ,đi..về…thảnh thơi
  Ta về Lãm Nguyệt Hiên chơi
  ngồi nhìn mưa nắng "trửa cươi"(*) yên bình
  Dù cho chỉ có một mình
  Có con châu chấu tận tình hỏi han...

  (*) giữa sân

  Trả lờiXóa