Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

HOA TRẮNG NGỰC CON ĐƯỢM VỊ THIỀN

 "Ảnh net"

HOA TRẮNG NGỰC CON ĐƯỢM VỊ THIỀN
 Vu Lan 2560
Vần nên thơ bởi trăng về cùng gió
Phù sa ở lại nhờ nước xa nguồn
Chuồn chuồn bay thấp vì hơi sương đọng
Chiều tê tái bởi tre ngậm khói buồn!

Đời an vui bởi đang còn có Mẹ
Cứ tung tăng theo tuổi lớn lên dần
Người tần tảo-già thêm cho con trẻ
Vắt kiệt sức mình tàn tạ thời xuân

Đêm năm canh dỗ con tròn giấc ngủ
Rồi rón rén tìm tiếp việc đang làm
Bao bữa đói nhường phần con no đủ
Giọng ru hời tha thiết bởi Phật tâm

Con vẫn nhớ ngày quê tràn khói lửa
Tuổi thơ ngây mừng đốm hoả châu màu
Mẹ kéo xuống hầm dặn đừng ra cửa
Đạn lạc pháo rơi biết đến từ đâu !?

Khi còn Mẹ con rong chơi - hờ hững
Mô biết rằng hạnh phúc chính là đây
Nên tiêu pha tuổi cùn theo vọng tưởng
Hiện tại chối từ thui nụ tàn phai

Giờ thức tỉnh khi biết mình có tội
Rớt giữa bụi bờ chiếu đất tả tơi
Lạnh lùng bủa lên đời con côi cút
Thức giấc quờ quạng hơi hướm Mẹ ơi!

Mẹ qua đời tuổi con còn thơ dại
Tìm quê đâu bởi thân phận tản cư
Giữa xô bồ hắt lăn vào phố thị
Quạnh quẽ ê chề níu quằn quại thu

Bên vỉa hè người dưng thí cô hồn
Con mới biết đêm nay mùa tự tứ
Hớp cháo nào cho kiếp nạn bơ vơ
Mà dừng chân thôi làm khách lữ thứ

Để thu nay con quỳ nương thắng hội
Nhờ mười phương Tam Bảo giải đảo huyền
Cầu Cha Mẹ qua phương Tây kiến Phật
Trí khai bát nhã trụ cõi an nhiên

Nơi chùa quê Vu Lan bừng ánh đạo
Con hướng nhờ bậc Đại Hiếu Kiền Liên
Cảm ứng lệ mừng bông hồng cài áo
Cho Hoa trắng ngực con đượm vị thiền!

Như Thị Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét