Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

VÔ NGẠI !

Mandala
VÔ NGẠI !
THƠ MỜI HỌA
CÒN THỞ NGỬA VAY SƯƠNG MẶT ĐẤT
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI!
Tung Hoành Trục Khoán

CÒN nhiều hoa cỏ cứ đùa chơi
THỞ mượn hư không với cuộc đời
NGỬA bớt sầu bi cho nhẹ bạn
VAY thêm hoan hỷ để êm người
SƯƠNG phơi sóng sánh màu thanh đạm
MẶT giấu hao gầy sắc nhuận tươi
ĐẤT dẫu đổi thay lòng chẳng ngại
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI
Lê Đăng Mành

CÁC BÀI HỌA
1-HỮU DUYÊN

Dù chưa vàng đá thề non nước
Cũng đủ sắt son mộng đất trời
Tung Hoành Trục Khoán

đó nỡ đành bỏ cuộc chơi
CHƯA say sao đã nhạt men đời
VÀNG phai mấy độ ôm tròn kiếp
ĐÁ nát bao phen gửi lại người
THỀ cũ đà hoen màu huyễn ảo
NON xanh há thẹn nắng hồng tươi
NƯỚC trôi dẫu chẳng mong về biển
CŨNG ĐỦ SẮT  SON MỘNG ĐẤT TRỜI
Nguyễn Gia Khanh
2-NHƯ XUÂN

Tung Hoành Trục Khoán
ĐÃ BAO SƯƠNG GIÓ TÌNH NHÂN THẾ
VẪN MỘT LÒNG XUÂN VỚI ĐẤT TRỜI.

Đà trót theo cùng giấc mộng chơi
BAO  phen xuôi ngược chốn cung đời.
SƯƠNG mờ nhân ảnh buông tay chợ
GIÓ bạt thềm mây chạnh kiếp người.
TÌNH  có ươm mầm lên sắc thắm
NHÂN không bòn đức nhạt son tươi.
THẾ nên trong cõi trần gian ấy,
VẪN MỘT LÒNG XUÂN VỚI ĐẤT TRỜI.
New Orleans, 25.4.2015.
Mặc Phương Tử
3-AN NHIÊN TỰ TẠI
Tung Hoành Trục Khoán

 CÒN làn thu nguyệt mãi choàng chơi
 THỞ đượm miên man vọng khúc đời
NGỬA cánh thơ lòng ngan ngát sợi
 VAY cung phím mộng thiết tha người
SƯƠNG chầm nẻo ái hồn mơn rượi
MẶT áp hoa triền dạ duỗi tươi
 ĐẤT cũng hoan tình lâng tuổi mới
 TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI!
                          Diệp Kiếm Anh
4-PHẬN CÒ

THÂN CÒ LẶN LỘI BỜ AO MÃI
GIẢI YẾM ĐÀO GIĂNG CÓ THẤU TRỜI?
Tung Hoành Trục Khoán
THÂN gầy phận mỏng dám nào chơi
 lại luôn mơ mộng đổi đời
LẶN biển từng nghe e rợn gáy
LỘI sông đã trải cũng ghê người
BỜ quen sải cánh tìm nơi đẹp
AO lạ vươn mình kiếm chốn tươi
MÃI còn dang dở thôi đành hỏi:
GIẢI YẾM ĐÀO GIĂNG CÓ THẤU TRỜI?
Phan Tự Trí
5-KIẾP NHÂN SINH

(hoạ bốn vần)
CHƯA nếm trải mùi...tiếp cuộc chơi
TRÒN bao niên kỷ giữa trường đời
THÂN ta khó gặp - tuỳ thai xứ
PHẬN số khôn sinh - được mạng người
TRẦN thế đão điên - nhân đức cạn
GIAN manh xã hội - nghĩa tình vơi
CẢNH Tây phương Phật tâm đang hướng
CŨNG ĐỦ NHÂN DUYÊN VỚI ĐẤT TRỜI
Hồ Trọng Trí
6-MỘNG CHƠI
  BẠN đã xa rồi tiếc mộng chơi 
XƯA nay mến đạo lại yêu đời 
CHỪ đây ngõ hạnh buồn cô lẻ 
BỎ mặc vườn thơ thiếu bóng người 
ĐI mãi tình xưa đành héo nhạt 
ĐÂU còn nghĩa cũ đậm nồng tươi 
VẮNG em ngày tháng ai tâm sự 
ĐỂ một mình ta sống cuối trời 
Trần Ngộ
7-Y ĐỀ 
CÒN cơm còn áo vãn còn chơi 
THỞ hít buồn vui của cuộc đời. 
NGỬA phận bút nghiên xa tránh quỷ 
VAY hồn sông núi thuận nuôi người. 
SƯƠNG buông hôm sớm dù gây lạnh 
MẶT suốt tháng ngày vẫn giữ tươi 
ĐẤT bảo yên tâm mà . . . thế . . .thế . . . 
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI !
Trần Như Tùng
8-Ế THƠ
Thơ văn chữ nghĩa dương trần ế
Ta sẽ lại lên gặp lão Trời

THƠ Đường thử hỏi mấy người chơi
VĂN phú càng thêm chán mớ đời
CHỮ tín bây giờ đâu chốn giữ
NGHĨA nhân từ độ khối vùng lơi
DƯƠNG gian dưỡng mẹ lo hơn thiệt
TRẦN thể thờ cha tính lỗ lời
mãi thế này e hẳn đói
TA sẽ lại lên gặp lão trời
Huy Vụ
9-THỎA LÒNG
Cõi trần hạnh phúc thân tâm thỏa
Gửi mối lo âu phó mệnh trời.

CÕI tạm ta bà mải miết chơi!
TRẦN gian nặng gánh gát bên đời
HẠNH lành ươm hạt từ muôn kiếp
PHÚC rộng trao tay đến mọi người
THÂN hỷ trở về thăm chốn cũ
TÂM an trò chuyện nhấp chè tươi
THỎA niềm mơ ước thôi phiền não
GỬI MỐI LO ÂU PHÓ MỆNH TRỜI.
Như Thu
10-VẮT NGANG TRỜI

ƯỚC VỌNG HÃY CÒN VƯƠN QUÁ NÚI
MƠ MÀNG CAO VÚT VẮT NGANG TRỜI

ƯỚC ao thật đẹp một sân chơi
VỌNG tưởng chiều xuân trải mộng đời
HÃY để tâm can vào nghĩa khí
CÒN vương thân thế đến con người
VƯƠN xa tầm mắt nhìn bao quát
QUÁ rộng tấm lòng thấy sáng tươi
NÚI lở non mòn chân chẳng mỏi
MƠ MÀNG CAO VÚT VẮT NGANG TRỜI
Lê Viên Ngọc

2 nhận xét:

  1. Cám ơn những bài thơ hay của Anh Lê Đăng Mành và các thi hữu. Cố vượt qua , mau lành bệnh nha Anh lê Đăng Mành. Gửi Người Bạn Phương Xa đăng ở trang Anh CVM như lời chúc lành. HHT

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn HHT ghé thăm và khen động viên
    Đó cũng là phương thuốc diệu kỳ!
    Thân quý LĐM

    Trả lờiXóa