Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA !BÀI XƯỚNG
TÂM SỰ!
Yết Hậu
Cung trầm phách lạc đứt dây tơ
Thầm trách ai kia quá hững hờ
Quạnh quẽ cầm chiều đo bóng nắng
Mơ !
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
ĐÀN ĐÊM
Đếm nhịp đêm chùng một tiếng tơ
Bên song ngồi ngóng liễu buông hờ
Ôm đàn dỗ nguyệt cơn sầu tạnh
Mơ !
Nguyễn Gia Khanh

LỖI NHỊP
Gõ nhịp âm bồi trải phách tơ
Mà đau xót nỗi bởi con hờ
Se lòng nguyệt ảnh đêm sầu lắng
Mơ!
Thích Tín Thuận

NỖI NIỀM
Yết Hậu
Chẳng khác con tằm mãi nhả tơ
Bồi hồi cảm xúc khó ơ hờ
Tâm hồn xao xuyến thương trăng nước
Mơ…
Như Thu

TÂM SỰ!
Yết Hậu
Khuya lắm cơ hồ vẳng tiếng tơ
Cớ sao giọng trúc những ơ hờ
Choàng tay chới với cơn mưa đổ
PhanTựTrí

CÒN ĐÂU!
Yết Hậu
(Nhắc đến 2 trong 9 lần Kiều gảy đàn)

Đau đớn! cùng trong một tiếng tơ
Khóc thầm, cười nụ rõ ơ hờ
Phượng Cầu Tư Mã còn đâu nữa
Mơ….
PhanTựTrí Biên Hòa
CÓ MÀ MƠ
Yết Hậu
Níu hai khóm lúa nhện chăng tơ
Sợi sợi mong manh tựa bám hờ
Anh gió một hơi khoe thổi đứt
Mơ !
Trần Như TùngPhú Thọ

BÀI XƯỚNG
NHÀ QUÊ!
Vĩ tam thanh
Phương đông bừng ánh mở mờ mơ
Thuyền đã ra sông họ hỏ hò
Bến nước vịt kêu cap cáp cạp
Bãi bờ trâu hả hở hờ hơ
Thanh bình vật cảnh vân vần vận
Yên ả xóm làng thợ thở thơ
Xướng họa  quê nhà khoe khọe khỏe
Mà Thành nội cứ ngỡ ngờ ngơ
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
NHÀ NÔNG
vĩ tam thanh
Cánh cửa buồng đêm mở mợ mơ
Bên giường ai hát họ ho hò
Lời ru con ngủ hô hồ hộ
Lẩn giọng đò chiều hờ hợ hơ
Hiên trước tao nhân vần vẫn vận
Sau thềm mặc khách thở thờ thơ
Xuôi dòng ai nấy khoe khoè khoẻ
Ngọt nước tâm hồn ngợ ngỡ ngơ
Trần Ngộ Lâm Đồng
CHẲNG LẼ…!
Vĩ tam thanh
Ủ giấc mai nồng mợ mớ mơ
Canh khuya vọng tiếng họ ho hò
Dùng dằng thỏ ngọc them thèm thém
Thiêm thiếp yếm đào hớ hở hơ
Vỡ mộng lom khom bò bỏ bọ
Tàn cơn hổn hển thở thờ thơ
Này ai đã lỡ dom dòm dỏm
Chẳng lẽ cầm bằng ngỡ ngớ ngơ ?
Nguyễn Gia Khanh
SAY NGỦ!
Vĩ tam thanh
Như sấm bên tai mợ mớ mơ
Vẫn êm như tiếng hỏ ho hò
Răng long mới nguyện quên quền quện
Đầu bạc chưa thề hợ hớ hơ
Ý lạc vào bài vân vẩn vận
Tình quăng lên thớt thợ thờ thơ
Thôi đành thức giấc trơ trờ trớ
Giụi mắt làm thinh ngỡ ngớ ngơ.
Phan Tự Trí Biên Hòa
THƠ HAY CHÉN TỐT
Vĩ tam thanh
Năm sao quán nhậu mở mờ mơ
Vồ lấy thực đơn họ hỏ hò.
Vịt luộc nhớ về cap cạp cáp
Trâu hầm nghĩ tới hở hờ hơ
Ngâm câu tứ tuyệt vân vần vận
Kể khúc ba chai thợ thở thơ.
Tới tấp đũa vung khoe khọe khỏe
Nhìn mâm ráo sạch ngớ ngờ ngơ !
Trần như Tùng Phú Thọ
CẢNH QUÊ
Vi vu tiếng sáo hở hờ hơ
Giọng hát xa đưa hỏ họ hò
Gió thổi rì rào nhe nhẹ nhẹ
Hương bay thoang thoảng thở thờ thơ
Mây trôi đầu núi  châm chầm  chậm
                         Áo lụa qua đường ngỡ ngợ ngơ                                
 Lạc đạo an bần khoe khỏe khọe
Đêm về giấc mộng mỡ mờ mơ
NHA MYUSA
BÀI XƯỚNG
CHIỀU
Song thanh điệp vận
Lất phất bơ phờ bảng lảng bay
Phiêu diêu loáng thoáng nước non này
Lều bều khệ nệ ru hồn nắng
Lỏng khỏng chơi vơi giã bóng ngày
Lững chững an nhàn thôi bịn rịn
Tần ngần lẳng lặng hết loay hoay
Tiêu điều lẩn mẩn cùng cô quạnh
Lếch thếch chia lìa giữa nhạt phai
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
BÓNG MỘNG
Song thanh điệp vận
Chiều yêu lướt thướt  bướm say bay
Vắng lặng lòng mong trỗi nỗi này
Ảm đạm mầu châu không biết tiết
Bơ phờ vóc ngọc chẳng hay ngày
Đà sa bến hẹn thuyền quyên vướng
Bởi đợi bờ mơ lữ thứ hoay
Trống rỗng buồn tuôn tìm bóng mộng
Im lìm cỏ đỏ  dấu hài phai.
Nguyễn Gia Khanh Hà Tĩnh
ĐÊM
Song thanh điệp vận
Bảng lảng chơi vơi sương khói bay
Bâng khuâng bát ngát mảnh trăng này
Lao xao lộp độp, mưa trên lá
Lẩy bẩy lang thang, gió cuối ngày
Lấp xấp lô nhô, mây lướt thướt
Tần ngần bỡ ngỡ, nhạn loay hoay
Lơ mơ chất ngất hồn nhung nhớ
Lóng ngóng bơ phờ mộng úa phai.
Sông Thu
TÀN PHAI
Song thanh điệp vận
Bần thần loạng choạng cánh chim bay
Lận đận lôi thôi đến nước này
Ủ rũ long đong cùng năm tháng
Tơ mơ mong ngóng suốt đêm ngày
So đo tưng tửng thôi thồi thổi
Lẩn thẩn bần thần hoạy hoáy hoay
Lở dở lênh đênh cùng vắng lạnh
Bùi ngùi quyến luyến giữa tàn phai.
Phan Tự Trí Biên Hòa
18-5-2015
SAY
Song thanh điệp vận
Khệnh  khạng  liu xiu hết tháng ngày
Xìu xìu xỉn xỉn bước bay bay
Lang thang lếch thếch như ma đói
Lục đục xanh xao vẫn hoắc hoay
Ngả ngớn lăng nhăng cười nhí nhố
Ngu ngơ  bỡ ngỡ nói lày nhày
Lơ mơ lẩy bẩy  phường nát rượu
Suốt kiếp bơ phờ lẩn quẩn say ...!
NHÃ MYUSA
MƠ…
Song thanh điệp vận
Lững thững ơ thờ ngắm tuyết bay
Lơ mơ láo ngáo đến nơi này
Ung dung bẽn lẽn đi cùng nẻo
Hấp tấp bơ vơ dạo suốt ngày
Lẩm bẩm lè nhè hay lục sục
Cằn nhằn quàu quạu lại loay hoay
Thình lình đột ngột mưa rền sấm
Ngây ngấy lùng bùng mộng chớm phai.
Như Thu
MỘNG VÀNG
Song Điệp-Bát đồng âm
Tình tình ái ái lộng diều bay
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ xoải nhịp này
Nắng ngọt ngọt ngào ngào cảnh bãi
Thơ nồng nồng đượm đượm đêm ngày
Thơm thơm thảo thảo ân nguyền xoáy
Dạt dạt dào dào ước nguyện hoay
Vẫn mộng mộng mơ mơ lựng cháy
Khao khao khát khát mãi nào phai
Diệp Kiếm Anh Đ Nai
CÓ NHỮNG CHIỀU
Song Điệp
Chếch chêch tà tà ánh nắng bay
Ràng ràng rộn rộn lão nhân này.
Nhanh nhanh chóng chóng thu xong việc
Nấu nấu đun đun sắp hết ngày.
Rượu rượu cơm cơm mâm nhẵn nhụi
Thơ thơ phú phú bút hi hoay.
Ngâm ngâm chép chép đôi vần tếu
Tưởng tưởng mơ mơ mực chẳng phai !
Trần Như Tùng Phú Thọ

2 nhận xét:

  1. Cám ơn DKA ghé thăm và khen động viên
    Chúc an lạc nhé!
    Thân quý LĐM

    Trả lờiXóa