Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

BẤT CHỢT ĐÔNG VỀ!

BẤT CHỢT ĐÔNG VỀ!

Lã chã lệ hoen cành thu hấp hối
Nhạt nhòa sương khói gối sóng đìu hiu
Dơi vào an cư chẳng lời trăng trối
Bất chợt đông về diễn vỡ buồn thiu
Muôn thuở thu xa giao mùa ảm đạm
Phiêu nhiên hoa cỏ trần giữa tàn phai
Lũ bão váo vênh nhuộm bùn thê thảm
Đồng ruộng trầm luân giun dế u hoài
Mơ cầm bếp lửa nuốt mùi rơm rạ
Hơi đông rét buốt lay vạt tang bồng
Hương thơm dân dã động hồn khách lạ
Ngát vị chiều hôm nhớ bữa… đêm đông!
Mùa của chia ly chơi vực sanh diệt
Đông cứ hắt hiu dọn tiệc não nề
Dâu bể quen rồi chẳng hề nuối tiếc
Choàng vai cô quạnh xin rước đông về
Hạnh phúc chưa trồi mặc mầm đau khổ
ấm cúng có đâu mà ngại lạnh lùng
vũ trụ vô cùng …đến,đi…về,ở..!
cầm mùa oan trái sánh bước ung dung.
 
LĐM
 

3 nhận xét:

 1. Hơi đông rét buốt lay vạt tang bồng ....HAY LẮM ANH Ạ

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn Lương Bút nhiều !Chúc bình yên
  luôn về bên Bạn và Bửu quyến,Trân kính LĐM !

  Trả lờiXóa

 3. ...Giữa xuân nhắp chén rượu nồng,
  Lại nghe hoa nở bên dòng cuối đông ...

  Trich BEN DONG SAC KHONG tho vophubong
  Moi ban vui long ghe qua tham te xa cua toi...Rat cam on...

  http://thoduongvophubong.blogspot.com/


  Trả lờiXóa

  Trả lờiXóa