Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

MÃI KHẮC GHI!
MÃI KHẮC GHI!
                Cảm khái khi nhận tập thơ
                  Sen thơm dâng Thầy Tổ

                             Trăc Bằng Nhất vận

Nhìn tập "Sen Thơm" ngát quá đi…
Nội dung lắng đọng bởi  do vì !
Trau vần thấm đẫm mùi thiền vị
Chuốt chữ chan hòa ánh tuệ tri
Thi khách giao lưu ngời diệu trí
Môn sinh xướng họa tỏa huyền vi
Nâng niu quà tặng xin cầu thị
Thúc liễm lòng mình mãi khắc ghi!

                                Lê Đăng Mành
BÀI HỌA 

THƠ THIỀN
(Hoạ nương vận)
Thơ thiền mầu nhiệm quá hay đi
Tư cổ chí kim lắm kẻ vì
Mới đọc đôi hàng đầy đạo vị
Vừa xem mấy lượt thiệt lương tri
Vần gieo xếp loại vô sư trí
Ý tứ vào vòng thoát hữu vi
Văn vẻ hài hoà nghe trọng thị
Ai cùng xướng hoạ cũng nên ghi

               Trần Ngộ (Lâm Đồng)

                     MÃI CÒN GHI!                                            
                       (Nhất vận)

                    "Sen Thơm…" dịu mát mãi đường đi
                    Lấy được lòng nhân cũng bởi vì…
                    Thiền thấm hồn thơ càng đậm ý
                    Bệnh lui não phú mới thâm tri
                    Xa xôi nối vận thành huynh tỷ
                    Gần gũi hòa âm tỏ hiển vi
                    Gánh nặng đường xa xin vững chí
                    Tình thầy nghĩa bạn mãi còn ghi!

                 PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)


MÃI NHỚ GHI
Sinh học mời thơ cứ họa đi
Tình sâu nghĩa đậm để yêu vì.
Trải qua bệnh tật từ vô vị
Tiến tới an lành thật hữu tri.
Năng lượng đủ đầy thêm định trí
“Sen thơm , , “ nhắc nhở tới tinh vi.
Nhờ câu lạc bộ khai tâm thị
Luyện tập đủ đều mãi nhớ ghi .
              Trần Như Tùng Phú Thọ

 CÂY LÀNH TỎA BÓNG

Giải gió, dầm sương mấy cũng vì
Cây lành tỏa bóng rạng đường đi
Cao tầng giác ngộ ươm nồng vị
Vững cội chân thiền nở rạng tri
Học chữ thánh hiền mong hữu trí
Soi đường đạo pháp nguyện vô vi
Sen thơm tỏa sáng tâm hồn thị
Nghĩa ấy lòng này mãi nặng ghi

                     Phạm Duy Lương

   Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng
                Xem tập thơ "SEN THƠM DÂNG THẦY TỔ"
     
   


PHÚT PHÂN LI
Nghĩa cử chia tay kẻ ở đi
Vai ôm kỷ niệm chút làm vì!
Mà sao bịn rịn giờ lo nghĩ 
Chẳng lẽ chưa xa đã cố tri.
Mốt nọ còn đâu là chí khí
Mai nầy gặp lại mới kì vi.
Đời người cuộc sống sao huyền bí
Khoảnh khắc phân li vẫn đậm ghi.
                                 Hải Rừng USA
                                 15/11/2014

       VẪN RA ĐI

Xuân về lãng khách vẫn ra đi
Bể thẳm non cao thưởng ngoạn vì
Nước chảy mây trôi thi ý vị
rừng ca biển hát nhạc năng tri
Khách thơ cảm kích câu tài trí
Đạo hạnh truy cầu chữ diệu vi
Tức cảnh sanh tình luôn hiển thị
Sơn hà gấm lụa mãi xin ghi

                                    Lưu Lãng Khách

4 nhận xét:

 1. Tuần mới thân tâm an lạc bác Mành nhé!

  http://img1.123tagged.com/en/goodweek/26.gif

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn Thầy La Thụy đã ghé thăm!
  Trang này quá vắng vẻ ,chỉ có Thầy năng ghé thăm,
  Thật vui Thầy ạ!chúc bình an

  Trả lờiXóa
 3. Thăm Bạn hiền. Chúc vui. HHT
  Vào trang của Anh với tên Hoàihuyềnthanh ko được...nên phải cầu cứu tới Bình yên Luôn.Trang của HHT cũng vậy.. Ko biết tại sao!

  Trả lờiXóa
 4. Muốn thay tên khác thì phải đăng xuất email này HHT ạ !
  Cám ơn nhé,chúc bình an

  Trả lờiXóa