Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

THƯ PHÁP MỪNG NĂM HỌC MỚI

                                                         
                                                              Chào mừng năm học mới
                                                              Đất nước ươm mầm tươi
                                                               Niệm bài "Tôi đi học"*
                                                              Thu bay ngát hương đời

                                                                                                LĐM
*thơ Thanh Tịnh

                                                                                                                                         XIN THƠ 
                                                                                             Thỉnh họa

                                                                 Quý Tỵ chắc đây cạn số rồi
                                                             Bên bờ ngắc ngoải kiếm bè bơi
  

                                                            Tập mài thư pháp dâng trao bạn
                                                            Học chuốt chữ câu kính hỏi người
                                                            Còn thở: ngửa vay sương mặt đất
                                                                 Tắt hơi: cúi trả gió gầm trời
                                                              Có ai thương cảm xin mời họa
                                                             Chín suối quảy về ngồi đọc chơi 

 
                                                                                             Lê Đăng Mành


                                                                        Thơ NHÃ MY

Đến...đi,về ở luân hồi,
sương chết,rêu mọc và Người
thành Ta !

Thong dong

5 nhận xét:


 1. Tối an lành nhé bác Đăng Mành nhé!

  Trả lờiXóa
 2. O huynh da Len khung dep the nay Cam On rat nhieu a

  Trả lờiXóa
 3. Mấy tấm thư pháp có cần Tôi gửi bưu điện không?
  chúc an lành nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. DẠ KHÔNG HUYNH Ạ NM ĐÃ ĐƯA LÊN NLOG CHO NHIỀU NGƯỜI THƯỞNG LÃM HUYNH CỨ GIỮ DÙM NM SẼ NHẬN SAU KHI NÀO VỀ VN NHÉ

   Xóa