Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

THƯ PHÁP DÂNG MÙA AN CƯ !

ĐƯỜNG VỀ CHÙA CHÍNH PHƯỚC
"Xã Hải Thọ Hải Lăng Quảng Trị"

                                                            Đường xuyên Á


                                    Quốc Lô 1 cũ "đoạn Bến Đá -Hải Sơn"

  Cổng Tam Quan chùa Chính Phước 

                                                        Chánh Điện

                                                                    BÀN THỜ TỔ
                                                                           THƯ QUÁN


     TƯỢNG ĐÀI QUÁN THẾ ÂM
                                                                        "Đang thi công"
                                     Cây cảnh quanh khuôn viên CHÙAHầu chuyện bên
 THẦY TRỤ TRÌ THÍCH TÍN THUẬN  
"Bên phải"

                                                             " QUAY LẠI CHỢ ĐỜI "
                                                                           Quê nhà 
THƯ PHÁP CÚNG DƯỜNG MÙA AN CƯ 


                                                                             Phật từ vô vi đến,
                                                                            Nhập Diệt  về vô vi.
                                                                     Pháp thân đồng hư không,
                                                                      Thường trụ chốn vô tâm.
                                                                                               Có niệm về vô niệm,
                                                                                               Có trụ về vô trụ.
                                                                                           Ðến vì chúng sanh đến,
                                                                                              Ði vì chúng sanh đi...
                                                                                            Có duyên PHẬT ra đời...                                                                            
                                                                                                    Ðại sư Phật Quang trả lời vua
                                                                                                           Đường Thuận Tông

                                                      TÂM ĐEM THẾ GIAN ĐẾN
                                                      TÂM KÉO THẾ GIAN ĐI
                                                      NHƯ BÁNH XE KÉO TRỤC
                                                     VŨ TRỤ CHUYỂN THEO TÂM
                                                                                                PC


                                                           Bụt là vầng trăng mát
                                                           Đi ngang trời Thái Không
                                                           Hồ Tâm chúng sanh lặng
                                                           Trăng hiện bóng trong ngần

                                                                                  Th Sư Nhất Hạnh"dịch"


                                            Con hãy học hạnh của đất,dù người ta đổ lên
                                            những thứ tinh sạch đẹp đẽ hoặc dơ bẩn hôi hám
                                      thì đất cũng tiếp nhận một cách thản nhiên không mừng 
                                                     rỡ cũng không chán ghét tủi nhục  .
                                                                 " Tôn Gỉa Xá Lợi Phất dạy La Hầu La "                                                 
                                      CON HÃY HỌC HẠNH CỦA NƯỚC,KHI NGƯỜI TA 
                                       GIẶT RỬA CÁC THỨ NHƠ NHỚP TRONG NƯỚC ,
                                                     NƯỚC CŨNG KHÔNG VÌ THẾ MÀ 
                                                         CHÁN CHƯỜNG BUỒN KHỔ                                
                                                  "  Tôn Gỉa Xá Lợi Phất dạy La Hầu La"


TRỰC CHỈ NHÂN TÂM
                                                                                 " BỒ ĐỀ ĐẠT MA"


                       Đừng oán người làm Con đau khổ,vì Họ chỉ là công cụ ở ngoài chính Họ,
                   Đó là những vị BỒ TÁT phát tâm hành nghịch độ cho Con quả thiện tròn đầy.
                             Đó là những vị BỒ TÁT trải thân làm cầu đường cho chúng sanh
            đi đến giải thoát,và luôn nhớ chư BỒ TÁT không chỉ mang tướng thiện để độ sanh,
                      Hãy cầu nguyện cho các vị ấy sớm đắc Qủa Vị PHẬT mới trả được ân.
                                       Phải tri ân những người mang đau khổ đến cho con.
                       Hành như thế mới là người Trí Tuệ,hành như thế mới là người sống đúng
                                                      Hành như thế mới là CON PHẬT
                                                                          Trích "Đạo Phật trong đời sống"


                                                           BẬC TRÍ NHƯ VÁCH ĐÁ
                                                      GIÓ CUỒNG NỘ CHẲNG LAY
                                                      LỜI TÁN DƯƠNG HỦY BÁNG
                                                      KHÔNG XAO GỢN ĐÔI MÀY
                                                                                                        PC

              
                             
   
                             LĐM Cúng dường thư pháp dâng Thây THÍCH TÍN THUẬN

7 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Xin lỗi đừng comment vớ vẩn cám ơn!

  Trả lờiXóa
 6. Cháu chào chú! Tình cờ vào blog chú lang thang thấy bài viết có những câu kinh Pháp cú, lời dạy và nét bút thư pháp Phật giáo thật giá trị! Cháu xin được học theo! A Di Đà Phật! Thật hoan hỷ!
  Cháu kính chúc chú thân tâm thường lạc ạ!

  Trả lờiXóa
 7. Chú rất cảm động và cám ơn HOA ĐÀO MÙA XUÂN đã ghé thăm và comment chia sẻ những lời chứa chan đạo vị!
  Thân quý,chúc bình an thường về bên Cháu

  Trả lờiXóa