Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

CHỊ TÔI !

Hôm nay là ngày giỗ thứ 42 của Chị Tôi 25/5 â l(1971-2013)

                             MỘ CỦA CHỊ HẦU BÊN PHẢI LĂNG THÂN PHỤ

                            

                                            Lăng Mộ của Chị

           XIN DÂNG NÉN TÂM HƯƠNG NGUYỆN CẦU :BẰNG THƠ ĐẾN CHỊ TÔI   CHỊ TÔI !

Mẹ đi !giao giọng ru hời
Cưu mang em giữa dòng đời chác chao
Chìa  thân muôn nẻo lao đao
Ngờ đâu hạ nỡ khép rào mùa thi

Vô thường cuộc lữ , đến- đi...
Em  quay quắt xót bờ mi rụng rời
Vành tim nhức nhối chị ơi !
Cõi trần từ tạ tắt rồi ba mươi.

Tuổi còn mầm nứt non tươi
Vô tình bệnh quất tả tơi phận người
Cứa rách lạc giọng ru hời
Tang thương xán xuống tao nôi lạnh lùng

Xanh lá rơi ,cành rức rưng !
Sương chao vẫy gọi ung dung về nguồn
Lưu đày qua kiếp đoạn trường
Ươm hoa thanh tịnh mặc đường hơn thua

Quận Thành Nội thuở gió mưa *
Trần thân trú ngụ suốt mùa đao binh
Quay về vịn  cửa Tâm Kinh
Thức khai bát nhã chạm mình nguyên sơ

Buông được , mất - chốn xô bồ
Thả hơn thua lại trôi bờ ghét ganh
Qua thời ! đày đọa loanh quanh
Hoa tàn ! lại thắm tía cành phượng bay**

Di quan qua buổi xuân phai
Hiển nhơn*** lạnh ngắt cân đai vô thường
Văn Lâu chèo gác vấn vương
Người câu tắt bóng bàng hoàng sớm... trưa.

Hạ sầu nức n tiễn đưa
Chị quay về bến quê xưa yên bình
Trầm luân trả cuộc phù sinh
Tâm an nhiên cõi vô sanh diệu thường./.

Em Lê Đăng Mành Khóc Tiễn
Mùa hè 1971 đưa chị từ Đà Nẵng về Quê

*Số 63 Đặng Nghi Tây Lộc Thành Nội Huế
Là nhà cũ của Chị Em mình.
**Linh cửu của Chị đưa ra trên đường phượng bay,thời chiến ra thành đi cửa Thượng Tứ,Vô thành đi cửa Ngăn.các cửa khác bất xuất,nhập.
***cửa Hiển nhơn phía đông hoàng thành
Hoàng Thành và Tử Cấm Thành được gọi chung là Đại Nội. Hoàng Thành có 4 cửa:

1. Cửa Ngọ Môn (phía Nam, trông ra cột cờ)
2. Cửa Hòa Bình (Bắc, trước dành cho vua đi chơi, trông ra đường Đặng Thái Thân)
3. Cửa Chương Đức (Tây, trước dành cho phái nữ, trông ra đường Lê Huân)
4. Cửa Hiển Nhơn (Đông, trước dành cho phái nam, trông ra đường Đoàn Thị Điểm)

 MỘT ĐỒNG CẢM CỦA BẠN THƠ TỪ SÀI GÒN GỬI VỀ QUA email

Tình cờ thăm lại mái nhà thơ.
Đọc"Cõi đi về" dạ ngẩn ngơ.
Mong hồn phận bạc xuân xanh ấy.
Thoát chốn trầm luân đến bến Mơ.
 Chân thành gửi đến Anh và quý quyến lòng thương cảm sâu sắc của HHT.
                           
                          Tình thân. Hoàihuyềnthanh


NHÀ BIA                                           Cửa vào Lăng Mộ                                                QUÊ NHÀ VÀO HẠ   CHIỀU BUÔNG VÀ TRĂNG LÊN   
                               
                                            NGÀY MỚI SINH SÔI BỦA VẠN NẺO ĐỜI
      Ảnh LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét