Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

PHÙ ĐIÊU TỪ QUÊ NHÀ!


Họ và tên: LÊ CHÍ NGUYÊN
Sinh năm 1985
Nơi sinh: VĂN QUỸ - HẢI TÂN   
2009: Tốt nghiệp trường: Đại Học Mỹ Thuật Huế

2010: giảng Viên khoa: Mỹ thuật công nghiệp trường:                                   Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lich sài gònLÊ CHÍ NGUYÊN


Quê của ông Nội nguyên quán Làng CÂU NHI,HẢI TÂN về cưới vợ ở VĂN QUỸ nơi “đất lành chim đậu”và thường trú cho đến bây giờ !cho nên  NGUYÊN  sanh ra và lớn lên tại làng Văn Qũy được thừa hưởng từ chiếc nôi văn hóa của hai Làng.”CÂU VĂN”
    Thuở nhỏ Nguyên đam mê nghệ thuật tạo hình từ đất sét quê nhà,nặn lên những con chim tu huýt,và được un đúc từ nền văn hóa Phật Giáo của tổ chức gia đình phật tử (GĐPT),thấm nhuần từ đạo giải thoát.
 Được đào tạo chính quy tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Huế và giảng dạy tại Sài Gòn…
   Trong khi thế giới đang xô bồ hổn độn tất bật quay theo cổ máy kinh tế thị trường ,thì Nguyên mỗi kỳ nghỉ hè có dịp về quê là Anh đắm hồn vào những bức phù điêu ảnh tượng chư vị bồ tát bằng chất liệu thạch cao ,xi măng với cả tấm lòng của tuổi trẻ đối với quê hương và đạo pháp,đó cũng là cách “Hành Thâm Bát Nhã” chăng !..?                                                                                             Mùa hè 2012 Nguyên lại về với xưởng sáng tác tại quê nhà  .  

 Nhân mùa VU LAN BÁO HIẾU  Xin  giới thiệu những tác phẩm của             LÊ CHÍ NGUYÊN một người con  Quảng Trị. 
PHÙ ĐIÊU MẶT TRỐNG ĐỒNG CÁCH ĐIỆU

                                     PHÙ ĐIÊU  PHẬT BỒ ĐỀ


PHÙ ĐIÊU GÒ NHÔM"THIẾU NỮ"


TRANH SƠN MÀI "CHỢ BẮC HÀ"PHÙ ĐIÊU HOA SEN CẦU THANGẢNH NHƯ KHOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét