Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

GIỔ NGÀI TIỀN KHAI KHẨN LÀNG VĂN QUỸ!
                                                              TỪ ĐƯỜNG LÊ TỘC
                     
                
   GIỖ TỔ !

Giỗ tổ ngày mười chín tháng năm*
Quê nhà lạc nghiệp mấy trăm năm
Làng Văn (1)mở cõi tiền khai khẩn
Lê Tộc tôn phong mãi thánh thần
Thượng miếu (2)chói ngời danh bất biến
Hạ mồ thơm ngát cốt lưu tâm
Nghìn thu con cháu luôn ghi nhớ
Chinh cổ**ngân vang rực đỉnh trầm ./.

        

                               Lê đăng mành hậu duệ
                                        Đời thứ 13

* 19/5 âl hằng năm là ngày giỗ Tổ.

(1)HỌ LÊ là Tiền Khai Khẩn lập
nên Làng Văn Qũy
(2)Trên Miếu thờ Ngài ,dưới Miếu
lưu giữ ngọc cốt của Ngài khai khẩn.
**chiêng trống.


SÔNG Ô LÂU VÀ ĐƯỜNG TRƯỚC TỪ ĐƯỜNG HỌ LÊ LÀNG VĂN QUỸ

3 nhận xét:

 1. Cháu chào Bác! Đầu thư cháu xin chúc bác cùng gia quyến nhiều sức khoẻ! Bấy lâu nay cháu vẫn luôn vào thăm blog, thấy Bác vẫn luôn sáng tác, ung dung tự tại,thư thái, yêu đời, cháu rất cảm phục, ước ao có một ngày về quê, ghé thăm Lãm nguyệt hiên, được hầu bút đàm với bác...!
  Bác cho cháu hỏi, họ Lê bác là họ tiền khai canh Văn Quỹ, đến nay đời thứ bao nhiêu? và họ Đỗ, họ Trần,...? Cháu đang sưu tập các họ các làng lận cận, mong bác giúp,cảm ơn bác thật nhiều!
  Mong hồi âm.
  Cháu.
  Lê Ngọc Quốc.

  Trả lờiXóa
 2. QuốcLengoc có thể vào google để tìm họ tiền khai canh Văn Quỹ, đến nay đời thứ bao nhiêu? và họ Đỗ, họ Trần,...?
  Chúc bạn thành công.

  Trả lờiXóa
 3. Cảm ơn Chú Nguyễn Bá Văn thật nhiều!
  Cháu
  Lê Ngọc Quốc

  Trả lờiXóa