Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

VẦN THƠ VÀO HẠ !

HÈ !


Tóc vờn đón mây ghé chơi thường trụ

Mà nghe như cuống quýt tuổi thơ ngây

Bồi hồi dẫm lá vàng con đường cũ

Ký ức trào lan tỏa chạm ngất ngây

Hồn miên man chơi vơi miền quá khứ

Trôi tuột rồi !dòng tắm chỉ lần thôi (1)

Hạ mãi tươi dẫu đông đời tàn úa

Phượng đi… về ..! đau đáu nhớ khôn nguôi./.

      Cảm niệm chiều đi qua nền cũ trường tiểu học Mẫu Tâm.

                                                                 Tiết cốc vũ Nhâm Thìn(1) Chúng ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông.
Heraclitus


HÈ SANG

Gió Lào tiễn nhánh xuân đi

Ve rền rĩ khúc biệt ly sân trường

Cổng cài bảng phấn vấn vương

Quyên nhặt cánh phượng khảm đường hè sang./.ảnh NHƯ KHOA

(bờ trái là cánh đồng làng VĂN QUỸ,bờ phải đất trồng màu HƯNG NHƠN)

TRỌ !

Ao phơi bùn hụt hơi chào

Mới hay lùng lác lao xao xóm giềng

Con chim chiền chiện vút lên

Ngộ ra nước trọ nương thềm phù vân.CÒN NHAU!

Thịt nghe xương hát biệt ly

Chân mắt mặc cả về..đi…xa gần ?

Miệng mũi thở trả cõi trần

Té ra hấp hối cũng cần bên nhau.hè trên sông Ô LÂU
(ẢNH NHƯ KHOA)
CHƠI!

Lắng nghe nhật nguyệt dạo chơi

Gió mây tuôn gởi muôn lời yêu thương

Lạnh lùng chi với đoạn trường

Thơ chơi tới bến chạm nguồn bể dâu.

                                             Mùa gió lào lamnguyethien
                  Đường phượng bay" ĐOÀN THỊ ĐIỂM "
                            
         ( bên phải là dấu tích trường cũ HÀM NGHI
  
           thời áo trắng quần xanh hò hẹn thuở học trò )
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét