Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

NHỚ THƯƠNG BÌNH ĐỊNH


Ngọn roi đường quyền Bình Khê An Thái
Một thời Tây Sơn  tung cờ áo vải
Lẫm liệt QUANG TRUNG chiêu cảm NGỌC HÂN
Đào Thăng Long mặn nồng bờ huyền thoại.
Bình Định ơi! Biết bao giờ trở lại
Mảnh đất bao dung chan chứa tình người
Tam quan Bồng sơn Tân trường Phù mỹ
Xa  rồi mà ký ức mãi rưng rưng….!
Mơ một lần nhìn phiên chợ Bình Dương*
Bóng hình Má ,Chị Hai Trinh Lan Phượng
Ngắm nắng chiều đan lưới dừa trĩu quả
Mái tranh gầy thở khói quyện vấn vương.
Tuổi ngu ngơ phiêu bạt về Phù Mỹ
Cơn sốt mê man vẳng giọng thầm thì
Con tôi đây ông vào mà nhận mặt
Ba Má vỗ về mớm cháo từ bi.
Đã mấy mươi năm  hằng mơ gặp lại
Tóc xanh giờ ấp ủ bóng mây cài
Người qua đời !Tôi thành con bất nghĩa
Em còn không ?thơ ấp úng thương hoài…
                                                                         Ký ức lại về 1971
                                                                   Đông chí lamnguyethien

*Bình dương thuôc huyện Phù Mỹ
Chợ phiên : 1 tuần họp một lần
                 trong thời chiến.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét