Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

HỎI AI !?

 Quang Trung đánh Ngọc Hồi

HỎI AI !?

Nhìn bản đồ mối ăn phía biển đông
Bần nông em ơi nhức nhối đau lòng
Lịch sử Thầy nhắc bề dày văn hiến
Hào khí Đông A đượm sắc Lạc Hồng

Cả nước bầm gan mối hận Gạc ma
Hỏi ai chểnh mảng buông thả Hoàng sa
Trí giả đâu chẳng hề vung ngọn bút
Sao cứ rong chơi vui thú ngâm ca

Bầu chánh khí huênh hoang ngồi chiết rượu
Ngọn kiếm cung thủ thỉ với ca nhi
Xó chợ nghe đau phai trang hào kiệt
Tửu sắc dìu về ra mắt Âm Ty

Phiêu lãng đó đây men bào trí tuệ
Thừa mứa ê hề đú đởn nâng niu
Nhất cố khuynh thành* trói chân hảo hán
Nghiên bút quay về hướng biển xuất chiêu

Chỉ mặt quân thù hãy nghe cho rõ
Vung đao áo vải truyền lại xưa sau
Giở trang Ngọc Hồi Chi Lăng Kiếp bạc
Giận lũ dã man biển hận sóng trào
Lê Đăng Mành

*Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc.
Quay nhìn một lần làm nghiêng thành,
Quay nhìn lần hai thì nghiêng nước

Lý Diên Niên

2 nhận xét:

  1. Hỏi Ai,ai vẫy trời mây gió
    Cho bão dậy đời quét lũ tanh...

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Lý Đức Quỳnh đã com lời đồng cảm
    bình yên cho Anh!

    Trả lờiXóa