Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

MỪNG blog LÊ ĐĂNG MÀNH "LãmNguyệtHiên" tròn 3Tuổi !
LÃM NGUYỆT HIÊN!

         Chúc mừng Thi đàn
Lãm Nguyệt Hiên tròn ba tuổi

Lãm Nguyệt Hiên chào đón bạn thơ
Trăng treo đỉnh núi tự bao giờ
Vịnh ngâm đã tới hồi vui vẻ
Xướng họa dần đi đến bất ngờ
Nhiều tứ nẩy ra…xinh tựa mộng
Lắm từ xuất hiện…đẹp như mơ
Ba năm tri kỷ thường thăm hỏi
Mặc khách tao nhân vẫn đợi chờ…

                        Lê Trường Hưởng
lãm nguyệt thi đàn: Liên khúc MỪNG ...: Liên khúc MỪNG LÃM NGUYỆT HIÊN ( Thỉnh hoạ)      ( Nhân L N H tròn tam tuế)                I - LÃM LÃM xuyên trời biển bởi yêu ...4 nhận xét:

 1. Chúc Mừng Lãm Nguyệt hiên tròn 3 tuổi.
  Ba năm Lãm Nguyệt hiên đã đem lại bao niềm vui bè bạn . Nơi gặp gỡ và hội tụ những tấm lòng.Thân, Hoàihuyềnthanh

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn HHT ghé thăm ,Chúc an lành,THÂN QUÝ LĐM!

  Trả lờiXóa
 3. CHÚC MỪNG LÃM NGUYỆN HIÊN BƯỚC QUA NĂM THỨ THỨ TƯ, BÁC MÀNH NHÉ!

  http://www.allgraphics123.com/ag/01/7482/7482.gif

  Trả lờiXóa
 4. CÁM ƠN THẦY ĐỒ NHIỀU NHÉ,CHÚC AN LÀNH!
  Ảnh com vẫn không hiển thị Thầy ạ!

  Trả lờiXóa