Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

TÌNH THƠ !

                     
                     
                        Tác Phẩm Họa Sỹ Nguyễn Bá Văn 
                                " Tặng lamnguyethien"
TÌNH THƠ

                    Thỉnh họa
Gặp khách tri âm sợ chóng già
Kéo thời gian lại muốn đừng xa
Bao phen mắt ngóng bàn trơ bút
Mấy bận tay
đưa ấm nguội trà
Những ước tương phùng nghiêng túi rót
Hằng mơ hội ngộ cạn bầu pha
Chỉ cần ngõ trúc người văn gọi
L
ãm Nguyệt Hiên* vui đón rộn nhà

                        Lê Đăng Mành
*Nhà LĐM
CÁC BÀI HỌA!
1-VỊNH LÊ ĐĂNG MÀNH            
Quảng Trị quê tôi có cụ già
Hữu hương trầm xạ tất bay xa
Trăm dòng suối đẹp nằm trong bút
Một áng trăng thanh đọng ấm trà
Hứng chí cầm bình tay tự rót
Bất thần xuất ý sắc trời pha
Đăng Mành thi sĩ thiên tiên gọi
Lê họ tao nhân khách hỏi nhà ./.

                         Châu Thạch

2-TÌNH THƠ
Chớ sợ thời gian chớ sợ già
Gặp người tri kỷ thấy đâu xa
Thơ văn đồng cảm vui ngòi bút
Bầu bạn tương thông ấm chén trà
Ngắm bóng yên hà thêm hứng thú
Cạn dòng tâm sự chẳng phôi pha
Người về nhớ khách tao nhân mãi
Lãm Nguyệt Hiên đây một mái nhà !
                                   Nhã My usa
 3-ĐẠO NHÀ!
Ngoại tám mươi thu vui cảnh già
Thơ còn vang vọng rộn trời xa
Nào khi cao hứng quên bình rượu
Những lúc trầm tư lạnh chén trà
Chạnh nhớ đệ huynh tình khó nhạt
Thương thầm bằng hữu nghĩa son pha
Tha phương mới biết yêu nguồn cội
Nền nếp gia phong giữ đạo nhà
                    Trần Ngộ Lâm Đồng

4-KẾT TÌNH THƠ
Khi kết tâm giao chẳng ngán già
Chưa vui gặp đã…vội chia xa
Hồn thơ lơ lửng treo đầu bút
Phách hoạ lâng lâng ngậm chén trà
Châm luật hương lòng không kiệt cạn
Nối vần bằng hữu chẳng phôi pha
Chỉ mong mỗi sáng Đăng Mành ới
Vội vã sang ngay kẻo cả nhà…

                Phan Tự Trí Biên Hòa

         5-TÌNH THƠ !
         Thi nhân lãm nguyệt trước hiên nhà
         Gió thoảng hương lài sương khói pha
         Ngõ trúc trăng lồng duyên văn bút
         Hiên thơ gió thoảng vị thanh trà
         Thời gian tâm tưởng như ngưng đọng
         Khoảng cách nhân tình chẳng ngái xa
         Thế thái vô thường như thị hiện
         Tình thơ bất luận trẻ hay già
                            Lê Văn Thanh Bà Rịa
 6-Y ĐỀ
           Tuổi trời cho sẵn ngại chi già
           Thời khắc qua mau chớ xót xa
            Gặp hứng hồn thơ vui nét bút
            Mừng người tri kỹ cạn chung trà
            Đường thi thanh thoát tươi vần họa
           Thư pháp tài hoa thắm sắc pha
            Ngõ trúc vào ra nhiều bạn hữu
            Nguyệt hiên ngân vọng rộn vang nhà.
                                                   Hồ Trọng Trí
7-BẠN THƠ GIÀ
Tương đồng hoài mộng bạn thơ già!
Cảnh gió diều tung chớ ngại xa
Cái kiếp thi nhân tình nghệ sĩ
Nội tâm hảo ý kể chi trà
Mấy mùa trang trải âm thầm đợi
Một cuộc tương phùng thoải mái pha
Suối cũ Đăng Mành - Mình hẹn ước
Nay mai hội ngộ tại quê nhà!
                    Trương Văn Lũy

8-VƯỜN THƠ
Lòng ngân tiếng bạn nhẹ quên già
Trẻ lại vui cùng vững bước xa
Núi biếc, sông dài, trăng rạng rỡ
Trời cao, nắng tỏa, gió la trà
Tình trao xướng họa thêm nồng thắm
Nghĩa trải tung hoành chẳng nhạt pha
Cúc nở vườn thơ bừng sắc mới
Chim kêu, bướm lượn, rộn vang nhà
                                         28-7-2014
                                     Phạm Duy Lương

9-TUỔI GIÀ 
Vui cùng bạn trẻ sẽ lâu già
Nếu bước chung đường chẳng thấy xa
Chỉ sợ Tình thơ không cốc rượu
Còn lo ẩm thực thiếu chun trà
Thôi ai ngỡ tưởng đời là ảo
 Để kẻ thầm mơ sống cứ pha
Thế sự thay dần rồi hóa trẻ
Xem chừng chuyện lạ ở bên nhà 

                       Hải Rừng
10-LÂNG LÂNG XỨ QUẢNG
Gặp được tri âm lúc đã già
Sức hèn đâu có dám đi xa.
Đôi tay dựt dựt run run bút
Cái miệng rung rung rớt rớt trà.
Biết bạn tầm thơ mong hội ngộ
Nghĩ mình kém phận ngại xông pha.
Thôi đành mượn sóng lời gan ruột
Viết khúc Nhìn Trăng gửi đến nhà.
Viết khúc Nhìn Trăng gửi đến nhà
Được vào Lãm Nguyệt biển trời xa.
Như nhìn nét dẻo tay vung bút
Tựa thoảng hương thơm tách đậm trà.
Trao bạn yêu thơ lời mến ngộ
Giãi lòng thích họa ý mừng pha.
Lâng lâng xứ Quảng hồn du ngoạn
Gặp được tri âm lúc đã già.
                                    Trần Như Tùng
                                        Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
11- NGUỒN HƯNG PHẤN
Hưu trí nhàn du tới bạn già 
Thênh thang bách bộ ngại chi xa 
Ngắm nhìn quang cảnh trên đường phố
Thảo mấy vần thơ giữa quán trà
Giử bạn tâm giao Cùng thưởng thức 
Tô bồi tình cảm chẳng phôi pha
Giao lưu xướng họa nguồn hưng phấn
Rảnh rỗi mời anh ghé tới nhà
     
                        Hồ Hắc Hải P4-Q6 - HCM

12-VUI VỚI TUỒI GIÀ

Vì bởi ham vui quên tuổi già
Chưa từng nghe gối mỏi đường xa
Đêm qua nhấm nháp vài chung rượu
Sáng dậy nhâm nhi mấy chén trà
Gian khó mấy không hề trốn lánh
Nắng mưa nào cũng muốn xông pha
Giao lưu xướng họa cùng thi hữu
Hứng thú ngâm nga nhộn cửa nhà
                Nguyễn Thanh Bá Bà Rịa

13-TÌNH NỒNG
          "NĐT"
Vườn thơ lịch lãm khỏe vui già 
Bạn hữu thôn gần đến bản  xa 
Bữa tẻ trông người nên nhạt nắng 
Ngày xuân thấy mặt  để thơm trà 
Bên hồ lựa phím làn hương tỏa 
Giữa sảnh trao vần ánh nguyệt pha 
Vãn cảnh chim trời say xướng, họa 
Tình trong ngọc tỏ hát oang nhà
  
Phạm Duy Lương  
      Hà Tĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét