Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

THƠ GIAO LƯU XƯỚNG HỌA !

                     

                Chùm thơ Đường luật (họa Thơ Quế Hằng) của Đặng Quang Long
                             Tác giả ĐẶNG QUANG LONG
                                              
Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh. 
                  
 
                                                               LAN PHƯỢNG VỸ
XƯỚNG:


               HÈ GIÃ BẠN!
                                           NĐT

Mỗi độ hè sang khắp bản phường
    Ve chìa khúc nhạc tiễn hồn vương
  Vô tình phượng nhả niềm tê tái
 Bất nhẫn người gieo khúc đoạn trường
Tức tưởi quyên vò câu não nuột
Âu sầu lệ rót mảnh buồn thương
 Cầm tay bạn hữu lòng lưu luyến
Giã biệt ngày xa khuất nẻo đường!

                                                   LĐM
  Họa

 GIÃ BẠN 

Hè sang phượng đỏ thắm thôn phường
Giã bạn quê nghèo nhủ vấn vương
Kẻ đợi buồn tâm.khi nhãng phố
Người đi khổ não lúc ra trường
Rã rời chịu cảnh luôn chờ ngóng
Bòn mót gom tình mãi đợi thương
Mai mốt rồi ta nào đã hiểu
Đường xa gối mỏi chẳng chung đường.

                                          13-5-2014
                                              ĐQL
              
                                 LAN PHƯỢNG VỸ
XƯỚNG:

           NIỀM RIÊNG !
                          NĐT”
sao chiều bủa khói liệm trời tây
    Vội vã cò đo lả bóng ngày
Khắc khoải sầu đưa khều bãi nguyệt
   Mơ hồ mộng xoải níu đài mây
Dòng xưa dáng liễu vờn chao động
   Bến cũ hồn phong ủ đọa đày
  Chạnh nỗi niềm đau thềm cảm khái
 Tiêu điều mảnh phận buốt vòng tay

                                        LĐM
HỌA:
NIỀM TÂY 
( Họa Niềm riêng, thơ Lê Đăng Mành )
Ác lặn hoàng hôn lãng cảnh tây
Chùm mây sõng sượt ngủ trong ngày
Chân trời cuộn thẫm bao làn gió
Góc biển soi mờ những cụm mây
Nỗi nhớ nhân tình luôn nhận đủ
Niềm mong bạn hữu cứ dâng đày
Vương vào nỗi khổ không nào tránh
Động phải cơn sầu cũng bó tay.

                                 13-5-2014
                                     ĐQL

XƯỚNG:
                 
THẢNH THƠI!
                      “Ngũ Độ Thanh”
Trượt giữa vô thường quá tả tơi
Càn khôn chẳng nói một đôi lời
Hằng thương kẻ thốt câu thành thật
Chẳng nuối người chưng giọng đãi bôi
Thúc liễm từ bi trùm mọi nẻo
Hành thâm bát nhã rọi quanh đời
Tranh giành tráo trở không còn lụy
Được mất quên rồi mãi nghỉ ngơi !
                                           LĐM
 NHÀN HẠ 
(Họa Thảnh thơi,thơ Lê Đăng Mành)

Qua rồi một thuở  áo mành tơi
Diễn vở  tuồng nay nói một lời
Mũ lọng vàng nâu bao sắc tỏ
Sân đình đỏ tím những màu bôi
Nhà nông đơi mỏi buồn muôn gánh
Kẻ sỹ chờ mong sướng một đời
Hết buổi chơi đàn cùng chũm chọe
Trăm ngày được đủ mấy giờ ngơi.
                                     13-5-2014
                                         ĐQL
 XƯỚNG
           CẢM CHIỀU!
                          “NgũĐộThanh”

Chao triền lưỡi nắng bủa về tây
Bóng rải màu nghiêng giã biệt ngày
Nội bãi kim chuồn khâu lá cỏ
Bên bờ giọng cuốc khảm đài mây
Vô tài nắm vận thì xoay chuyển…
Hữu trí buông thời phải đọa đày
Lặng giữa càn khôn sầu khắc khoải
Tan chiều quạnh quẽ chỉ mình đây !
                                      LĐM

HỌA
 CHIỀU QUÊ 
(Họa Cảm Chiều của Lê Đăng Mành)

Nắng nhược bên chiều giãi cảnh tây
Đồng quê lúa trổ đã bao ngày
Sông đùa  sóng lượn xanh bờ cỏ
Núi đỡ cây vờn đỏ lọn mây
Bể mộng sao mờ ôm đã khuyết
Giường êm nguyệt tỏ đúc chưa đày
Trâu về lũ nhỏ tung diều sáo
Giữa cảnh thiên bồng tại chốn đây.
                                      13-5-2014
                                          ĐQL
                   XƯỚNG :
                           
                      MAI !
                                  "NĐT"

Rét bủa lay cành vẫn hạo phong
Vàng ươm ướp nhụy tỏa hương nồng
Tinh thần lẫm liệt cùng sơn tuyết
Cốt tủy chơn thường giữa dặm không
Phẩm sạch trang đài chiêu lữ khách
Hồn thơm dũng khí cảm tang bồng
Chu Thần “thủ bái “lưu tờ cũ*
Vạn thuở mai hoàng vẫn thách đông

                                      LĐM

HỌA
 
 BỨC HỌA BÌNH PHONG. 
(Họa Mai,thơ Lê Đăng Mành)
Hoa này vẽ cảnh bức bình phong
Mãn thủy trời mây vị ấm nồng
Nghĩa trọng tình thâm cha bảo có
Trai hiền gái thảo mẹ cho không
Mơ đầy những buổi còn khi ấp
Mộng đẫy hàng đêm thỏa lúc bồng
Đã hẳn niềm vui vàng giấc điệp
Êm đềm tức cảnh giữa mùa đông.
                            14-5-2014
                                ĐQL
XƯỚNG: 

TÂM THƠ!
                              NĐT
Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
cầm Ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !

                                         LĐM
*Tâm viên ý mã

VẦN THƠ ĐAU 
(Họa Tâm Thơ của Lê Đăng Mành)
Thơ đề một bức thử nhau chơi
Lai bẫy vần đau phải chuốt lời
Đảo đợi tàu ra miền bão tố
Xuân về én liệng giữa trùng khơi
Hoàng Sa lũ giặc ma xanh biển
Vũng Đục thằng tây ác(*) đỏ trời
Đất mẹ Tiên Rồng sao lũ quỉ
Bao lần đuổi đánh bọn nhà ngươi.

(*) Chim ác
                                 14-5-2014
                                     ĐQL
XƯỚNG :

LỜI NGUYỆN !
                     NĐT
Trời giêng rét bủa giữa xuân đầy
Chớp giật giăng lùa não cỏ cây
Thả kiếp vô thường trong tĩnh lặng
Chìa  thân bất tịnh giữa hao gầy
Bao ngày cõi tạm còn mê chấp
Vạn thuở nơi nầy vẫn đắm say
Rữa mắt nhìn xem tuồng tử hoại
Cầu mong cố quận mãi sum vầy

                                 LĐM 

 TÌNH XUÂN 
(Họa Lời Nguyện của Lê Đăng Mành)

Ngủ đợi tình xuân ý đã đầy
Sương lùa ướt đẫm cả vườn cây
Thương người cực khổ tâm càng héo
Xót cảnh lầm than dạ cũng gầy
Vững dạ bầu thơm bao kẻ muốn
Nao lòng trái ngọt những mùa say
Mong cầu Quốc Tổ ngày linh giỗ
Đất mẹ phù sinh đủ cõi này.
                                       14-5-2014
                                              ĐQL
XƯỚNG:

                   KHUYÊN MÌNH

Loay hoay rồi cũng tới trần gian
Tuồng diễn tắt phim sẽ hạ màn
Hãy tránh xô nhau tìm địa vị
Chớ hùa đẩy bạn khỏi nhà quan
Vào đời vô ngã - luôn chăm chút
Học đạo vị tha - mãi khắc răn
Lúc khổ, cùng san lời dịu ngọt
Khi giàu, hãy nhớ lúc lầm than

                                   LĐM


TỰ RĂN 
(Họa Khuyên mình của Lê Đăng Mành)

Tận hưởng trên đời giữa thế gian
Ngày qua tháng lại cũng buông màn
Khi hèn đội sổ sang nhà lính
Lúc giỏi thông đường tới cửa quan
Đạo lí đêm ngày cha vẫn bảo
Luân thường nghĩa cử mẹ còn răn
Rèn tâm lại thấy muôn lời trọng
Sẽ được ...đâu cần phải oán than.
                                    14-5-2014
                                        ĐQL
  XƯỚNG:

HOA VÔ THƯỜNG!

                             “NĐT”

Rét đã giăng trùm bỏ mặc xuân

Ngàn hoa lụy tủi cõi du  trần

Màu phun ảm đạm buồn nghiên bút

Sắc nhả u trầm thẹn ngõ văn

Mỹ tục tờ xưa lòng khảm nét

Thuần phong nếp cũ dạ trau vần

Luân hồi nhụy có dù viên mãn

Liễu tỏ vô thường ngộ sắc thân./.

                                     LĐM 


XUÂN ĐÓN BẠN 
(Họa Hoa Vô Thường của Lê Đăng Mành)
Hoa vườn đủ sắc giữa mùa xuân
Tựa những nàng tiên ngủ dưới trần
Chạy nhảy tình duyên nhầm ngõ trúc
Vui mừng bạn hữu tỉnh thềm văn
Mươi bài mấy đoạn thừa chau nghĩa
Vạn chữ ngàn câu đủ ghép vần
Đãi ngọc chêm vào tâm lãng tử
Qua chiều muốn đợi những người thân.
                                 14-5-2014
                                    ĐQL
XƯỚNG: 

ĐÊM XUÂN KHÔNG NHÀ

                                NĐT

Không nhà rét bủa lệ trào rơi

Cám cảnh trần thân giữa chợ trời

Xót  nhỏ tay quờ mơ sữa mọng

Thương già gió ngậm ngỡ trà ôi

Bên ghềnh khói lửa thừa cô phụ

Giữa mé bình sinh khẳm bụi đời !

Phố cũ đèn chong tiền hiển hiện

Sao đành phó mặc hỡi người ơi..!.?

                                   LĐM


KHÔNG NÊN VẮNG NHÀ 

(Họa Đêm Xuân Không Nhà của Lê Đăng Mành)
Quạnh vắng mưa chiều đổ vỡ rơi...!
Hoàng hôn chết lặng giữa khung trời
Bàn trang ủ rũ chùm hoa héo
Tủ lạnh đau buồn lũ cá ôi
Mãi đợi vo tròn nây quả phúc
Hoài mong sống vẹn đủ muôn đời
Chằm thương đãi nhớ vây nhà nghĩa
Chớ để vô tình hỡi bạn ơi..

                               14-5-2014
                                  ĐQL
                               
 alt

                                           x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif
                                                                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét