Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

CHÙM THƠ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN !
         Kính Mừng Đại lễ VESAK Phật Lịch 2558 Do  Văn Hóa Giáo Dục                                   Liên Hiệp Quốc Tổ chức tại Việt Nam
                               (32 câu thơ tượng trưng 32 tướng tốt của Thái Tử Tất Đạt Đa)


   Nghìn xưa Trăng đã xuống Trần gian

Thân hóa hài nhi phóng ánh quang

Nhiệm huyền bảy bước sen nâng gót

Thanh tịnh chín rồng tắm ngọc Thân ..! Quả đất rung mừng Phật đản sanh

Cung trời trỗi nhạc phụng âm thanh

Chim muông lảnh lót reo an lạc

Thức cõi lòng mình mãi Đản sanh    Phật sử Quê ươm tự  đáy lòng

Gieo trồng mạng mạch chói Tây đông

Chánh pháp trường tồn lan thế giới

Niêm hoa mật ngữ đóa sen hồngTa bà cung đón ánh bình minh

Nhóm lửa rọi soi diện mục mình

Vung đao bát nhã xua tăm tối

Lặng lẽ tâm nhiên pháp giới bình…!Mừng phật Đản nụ cười xinh

Muôn người tay nối đạo tình chứa chan

Vầng Trăng ngón mộng- tâm an

Sông thôi khắc khoải mây ngàn phiêu linhMừng Phật Đản đuốc quang minh

Lành thay ! ánh lửa tự mình thắp lên

Giữa vô thường anh và em

Cùng nhau buông bỏ ghét ganh tị hiềmMừng Phật Đản bớt đảo điên

Dẫu phong ba vẫn như nhiên vuông tròn

Cầm ngũ uẩn nhẫm sắc- không

Khói Sương mây nước -  một nguồn không hai !Mừng Phật Đản phía tương lai

Đạo thường tại giữa trần ai muôn màu

Mừng Phật đản vọng ca dao

Chung giàn Âu Lạc bí bầu Việt Nam!


                                                      LĐM
        
       KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 
        
      Kỷ niệm ngày PHẬT ĐẢN SANH
In thất tình* hóa đài sen dâng người
Ngự chầu Chư Thánh Rồng Trời
Hài nhi dõng thuyết nhả lời Phật ngôn**

Mưa hoa nhạc trỗi mười phương
Ưu phiền dừng bặt viên thông Đạo mầu
Ngài thị hiện dứt khổ đau
Gần xa ba cõi địa cầu chuyển nghinh

Phương ngoại rực chiếu bình minh
Hương giải thoát tỏa lung linh cát tường
Ân người khai ÁNH ĐẠO VÀNG
Tươi bừng chánh pháp ba ngàn năm qua…

Điều Ngự trụ cõi Ta Bà
An cư  lân mẫn chói lòa Chân Như
Ngân vang tụng Đấng Đại Từ... !

                                       PHẬT LỊCH 2558
                        
               *    Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
                 (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)

**  Thiên Thượng Thiên Hạ
      Duy ngã độc tôn
      Nhất thiết chúng sanh
      Giai hữu Phật tánh
3 nhận xét:

 1. Kính Mừng Đại lễ VESAK Phật Lịch 2558!

  Trả lờiXóa
 2. http://4.bp.blogspot.com/-VlY7KuqL66Q/U177yt6utqI/AAAAAAAAHxg/AXKtyS58MK0/s1600/787871302_1128651.gif

  Thiên Thượng Thiên Hạ
  Duy ngã độc tôn
  Nhất thiết chúng sanh
  Giai hữu Phật tánh

  Trả lờiXóa
 3. Cám ơn Thầy ghé thăm ,chúc an lạc
  https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10363796_1436598333264494_5310176680199350625_n.jpg

  Trả lờiXóa