Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

MƯỜI SÁU VÀNH THƯƠNG !MƯỜI SÁU VÀNH THƯƠNG !
        Cha uốn nắn vành vào kỹ cương(1)
Mạ xây ấp ủ lá yêu thương
Xoay tròn nón bước cùng non nước
Ruộng rẫy nương cao mát lạ thường

Chiến tranh ly loạn bóng vô thường
Lá mác khuôn vành(2) biệt cố hương
Chăm chút đường kim tìm chữ viết
“Tiến lợi”(3)cho em tới học đường

Mười sáu em tròn vành vạnh trăng
Qua sông bến lạ có xa xăm !
Khuôn kèo ngay thẳng vươn ôm đỉnh
      Nguồn mạch trau nguyên ,dẫu đoạn trường!

Chiều tóc mây vờn nghe tánh lãng…
Miền thơ đồng vọng nỗi bâng khuâng
“Chằm đôi cán gáo”(4) mau kịp chợ
Mười sáu vành ơi ! phiên chợ làng(5)
 Ledangmanh lamnguyethien
                         Thanh minh nhâm thìn 
                             
 kính tặng các Chị của Tôi và nghề nón quê mình.!  
(1)vành cuối của khuôn chằm nón gọi là vành cương
(2)vật dụng làm nón
(3)tiến lợi bằng mung(lồ ô) dùng để nức(kết)giữ phần
Cuối của nón còn làm cho nón đẹp thêm.
(4)chằm (thêu,may)chung 2 người mà đường kim rất sưa
để kịp đi chợ.


                                        vật dụng chằm nónÔ LÂU SƯƠNG MAI
(ảnh Bá Văn)

           XÓM ĐÙNG
Văn tự thì gọi Đông An
Truyền khẩu mãi cứ ngân vang Xóm Đùng!
Biết bao cay đắng đoạn trường
Méo tròn thương ghét tráo lường đảo điên.
Gặp nhau thì chạm Xóm miềng
Nơi Trời hội tụ khí thiêng giao hòa
XÓM ĐÙNG Mạ đẻ con ra
Ẳm bồng tất tả thiết tha ru hời !
Cà nông đạn réo tơi bời
Răng mà át được những lời MẠ ru
Nắng sôi ,Lũ chọng mịt mù
Cơm mem nước trún(1) lưỡi lừa cá xương(2)
Mạ nghèo chẳng quản gió sương
Tảo tần hôm sớm tình thương vô bờ
Xưa con sống quá ơ…hờ.,(3)
Chừ xin sám lỗi vần thơ muộn màng
Dẫu đời rách vá gian nan
Tình con vẫn đọng chứa chan Xóm ĐÙNG
Thinh âm tắt tiếng nghìn trùng
Thảng còn tiếng gọi XÓM ĐÙNG …Mạ ơi !

Những ngày gần giỗ MẠ tháng 3 âl
ledangmanhlamnguyethien


(1)trún:miệng mẹ kề miệng con để mớm cho con ăn

như chim nuôi con.
(2)câu hò,ca dao.
(3)ơ..hờ :thờ..ơ,hững hờ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét