Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

HỒN NHIÊN NỤ ĐỜI !


CHÁU NỘI THẢO NGUYÊN







CHÁU NỘI NHẬT HẠ SÀI GÒN



THÌ THẦM VỚI CHÁU !
          Nội ngoại “

                      Em bé vào cuộc đời
                      Môi mắt cười trong veo
                      Tâm nhiên tánh vời vợi
                   Yêu thương hằng mang theo !
                                              lê đăng mành
                                             lamnguyethien





 CHÁU NỘI THẢO NGUYÊN ĐỒNG NAI



TRẦN LÊ GIA MINH ĐỒNG NAI



TRÂN LÊ GIA MINH ĐỒNG NAI




             CHÁU NGOẠI TRẦN LÊ GIA MINH ĐỒNG NAI




CHÁU NGOẠI HOÀNG LONG QUẢNG TRỊ





CHÁU NGOẠI HOÀNG BẢO QUẢNG TRỊ



   Sự tươi mát dịu dàng mềm mại nở trên tay chân em bé. Có ai biết từ lâu nó được giấu kín ở đâu?,     Vâng ! khi người MẸ còn là môt cô gái trẻ nó đã nằm trong trái tim như một tình thương dịu dàng và lặng lẽ !
                                 Thi hào Tagore(cội nguồn trăng non)


              Khi Sen hồng mới nở
              Nụ Đời sao thơm quá…
                       Trinhcongson

                Và khôn lớn đi vào đời em bước
                 Hai bàn chân dẫm nát cỏ hay không?
                                                        Bùi giáng




CHÁU NỘI LÊ ĐĂNG KHOA
QUẢNG TRỊ







CHÁU NỘI LÊ NGỌC HOÀI ANH
QUẢNG TRỊ







LÊ ĐĂNG KHOA





CHÁU NỘI LÊ ĐĂNG VIẾT HÀ
ĐỒNG NAI







LÊ ĐĂNG NGUYÊN LONG




Rồi mai đây khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền,
  Con đừng quên con nhé !
   Ba Mẹ là QUÊ HƯƠNG.
                  trinhcongson





LÊ NGỌC HOÀI ANH






LÊ ĐĂNG VIẾT HÀ
LÊ ĐĂNG NGUYÊN LONG




LÊ NGỌC HOÀI ANH

KHI SEN HỒNG MỚI NỞ 
NỤ ĐỜI SAO THƠM QUÁ!
trinhcongson



           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét